Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Overal voor in - 40207 keer gelezen
Ik zag de twee toen ik al zeker vijf glazen bier had gedronken. Het eerst zag ik haar. De zin die ik wilde uitspreken bleef in de lucht hangen. Zo’n vrouw was het. Of was het een meisje? Adembenemend in ieder geval. Glinsterend zwarte ogen, een net-niet-pruilende onderlip, springerig donker haar. En dat was alleen haar hoofd. Haar tengere lichaam was gehuld in een donkkerrode jurk die obsceen was in zijn gewoonheid. Ze sprong me in het oog toen ze zich met een soepele beweging losmaakte van haar gezelschap en met twee golvende stappen de dansvloer op liep en begon te dansen. Mensen die echt kunnen dansen hebben mijn onvoorwaardelijke bewondering. “…Sorry, ik eh… Ik was even afgeleid.” “Onmiskenbaar. En niet onterecht, wil ik graag toevoegen. Oogverblindend is hier wel de juiste term. En bezet eveneens, vrees ik. Er loopt een directe lijn tussen haar dat sujet achter haar. Heb je ooit zo’n lelijke kerel gezien ?” Ik schoot in de lach. De man waar mijn vriend op duidde, hoorde overduidelijk bij de dansende vrouw en hij was zonder enige twijfel een mooie man. “Ik vind hem eng”, zei Albert. “Dat soort mannen zou niet vrij mogen rondlopen.” Ik begreep waar hij op doelde maar was het niet met hem eens. De man, die inmiddels ook op de dansvloer was, was niet glad genoeg om eng te zijn. De twee op de dansvloer bewogen nu samen en zagen alleen elkaar nog. De deejay zette een van mijn favoriete platen op. “Maar om kort te gaan, ik vind dat we nog een keer met z’n allen bijelkaar moeten komen, voordat we met z’n tienen totaal onvoorbereid in die ouwe rammelbakken springen om naar Marokko te rijden. Het is godbetere vijfenveertig graden daar in juli, man. Ik bedoel,…” Ik sloeg m’n glas achterover en trapte mijn sigaret uit op wat tot mijn schrik de vloerbedekking bleek te zijn. Ik pakte de peuk op en deed hem in een leeg flesje. “’s Goed, doen we. Ik ga even dansen.” In tegenstelling tot veel mensen vind ik het prettig om naar feesten te gaan waar ik weinig mensen ken. Het is vaak veel eenvoudiger om echt te feesten als je bijna niemand kent. Niemand die op de altijd volgende ochtend zegt: “Zeg, ik wist niet dat jij kon breakdancen. En ik heb ook nooit geweten dat je daar echt dingen bij moest breken.” Hier kon ik ongegeneerd dansen, op mijn manier. Op goede momenten is dansen heerlijk. Ondanks mijn teleurstellende vaardigheden bij het dansen, kán ik me erbij laten gaan. De deejay draaide platen die ik kende, en dat was op feesten als het deze al heel wat. Toen er tot mijn vreugde maar liefst vier platen achter elkaar voorbijkwamen die ik allemaal erg goed vond, vergat ik mezelf. Ik genoot van de beweging, tolde vervaarlijk over de dansvloer en danste mijzelf in het zweet. Toen ik niet meer genoeg lucht had om verder te dansen, plofte ik neer op de grote sofa die in de ietwat duistere hoek onder de trap was geschoven. Met een lege blik van vermoeidheid staarde ik naar de bewegende massa op de dansvloer. De bewegende lichten waren veelkleurige vlekken in mijn ogen. Ik leunde achterover in de kussens en voelde mijn ogen zwaar worden. “Biertje? Sliep je?” De vrouw in de jurk! Ze hield me een glas voor en lachte om mijn verwilderde blik. Ik grijnsde en nam het glas aan. “Ben weer helemaal wakker. Dankjewel.” “Volgens mij kun je het wel gebruiken. Je ging behoorlijk tekeer daar.” “Ja… Niks gebroken, deze keer.” “Jij denkt zeker dat je niet kan dansen.” Ik grijnsde weer. “Ach.” “Je kunt ook niet dansen. Maar je bent wel heel leuk om naar te kijken als je danst.” “Hm. Leuk, als in: grappig, neem ik aan?” “Nee, meer leuk als in: lekker. En grappig, dat ook. Zeg, blijf je staren?” “We kunnen het niet met zekerheid uitsluiten. Sorry, ik vrees dat ik er niet zoveel aan kan doen. Proost.” “Proost.” We dronken terwijl we elkaar over de rand van onze glazen bleven aankijken. Tot mijn verbazing besefte ik dat ik haar op de dansvloer helemaal was vergeten. Van dichtbij sprankelde ze helemaal. Ik voelde hoe ik gloeide van binnen. Ik hield mijn glas op. “Erg aardig van je. Omdat ik leuk ben als ik dans?” “Ja. Je gaat ervoor. ‘s Een goed teken.” Ze ging naast me zitten. “Een teken waarvoor?” “Dat ligt aan jou.” Het lag aan mij. Ze legde een hand op mijn knie en toen ze naar me keek en ik haar donkere, glinsterende ogen weer zag, besloot ik om voor de rest van de avond mijn eeuwig malende twijfels, voorbehouden en waarschuwingen te negeren. Ik nam nog een slok. “Ik ben overal voor in. Echt.” “Goed.”, zei ze: “Goed. Drink je bier op. Peuk?” Ik leegde mijn glas en stak de handgerolde sigaret aan met de metalen aansteker die ze ergens uit haar jurk tevoorschijn had gehaald. Ze duwde me achterover in de kussens en kwam op haar knieën naast me zitten. Ik inhaleerde diep. De sigaret smaakte kruidig. Ze kwam met haar gezicht vlak bij het mijne, haar mond half open. Toen ik de rook begon uit te ademen, plaatste ze haar mond op de mijne en zoog. Ik hoorde een laag gekreun, dat evengoed van mij als van haar had kunnen zijn. Haar tong glipte langs mijn tanden en verdween weer. Ze kwam overeind. “Meer.” Ik nam nog een trek, dieper dan de vorige en hield de rook binnen. Er zat zonder twijfel hash in de sigaret, maar dat interesseerde me niet. Ik voelde me geweldig. Ze kuste me nu en ik liet mijn adem gaan. Terwijl we kusten dwarrelde de rook om ons heen. Haar lippen waren zo zacht dat ze vloeibaar leken. Ik legde mijn hand op haar rug en voelde haar huid door de dunne stof. Als in een trance voelde ik haar hand onder mijn shirt schuiven. En weer weg! “Meer.” Ik gaf haar de sigaret. Over de muziek hoorde ik het geknetter toen ze inhaleerde. Ze duwde me verder achterover en leunde half over me heen. Toen ze me weer kuste en me de prikkelende rook liet opzuigen voelde ik de rest van de wereld verdwijnen. Haar hand gleed weer onder mijn shirt en streelde mijn rug. Ik opende mijn ogen en keek recht in de hare, wijdopen en zo dichtbij dat ik haar wimpers voelde bewegen. Ik verdronk. Ik voelde haar andere hand over de binnenkant van mijn benen glijden. Ik streelde haar rug en liet mijn handen naar beneden dwalen. Toen ik haar billen voelde kwam ze overeind en ging op haar knieën over me heen zitten, haar handen op mijn schouders. “Ben je er klaar voor?” “Ja. Ik zal maar niet vragen waarvoor.” “Doe maar niet.” “Dus this is the time and the place, right?” “Right.” Nu grijnsde zij. “OK.” “Doe je broek los. En raak me niet aan daar.” Ik keek even om me heen. Het feest ging gewoon door en niemand leek enige aandacht aan ons te besteden. Het was nog wat drukker geworden, maar de plek onder de trap was een eiland van rust. Ogenschijnlijk tenminste. “Hee!” “OK, ok.” Ik ging met mijn beide handen onder haar jurk, die ons zo bedekte dat er voor de overige feestgangers niets meer te zien was dan een vrouw die op haar knieën bij een man op schoot zat. Het was heel warm onder haar jurk. Ik kon de gladde huid van haar dijen voelen. “Hee!” “Sorry.” Ik grijnsde, maakte mijn broek los en schoof mijn onderbroek met enige moeite naar beneden. Ik kon nauwelijks geloven wat er gebeurde. “Klaar.” Ik hield mijn handen omhoog. “Nog lang niet.” Ze gooide de peuk weg, reikte onder haar jurk en pakte me vast. Ik had inmiddels een erectie zoals ik nog nooit had gehad. Haar handen gloeiden en ik sidderde. Ze streelde mijn ballen en gleed zonder te wachten over me heen. Ik snakte naar adem. Het was alsof ik werd ondergedompeld in een warme, zachte vloeistof. “Zit stil.” Haar handen lagen weer op mijn schouders. Ik hijgde. Ze kuste me en keek me lachend aan. “Vind je ’t wat?” “Ik vind het helemaal niks. Wat eigenlijk?” “Mmm.” Mijn hele lichaam stond onder stroom. Er gingen kleine schokken door me heen. Ik streelde haar armen en heupen en verbaasde me over de zachtheid van haar huid. Binnen in haar voelde ik bijna onmerkbare spierbewegingen. Ik was zo diep in haar. Toen ik even bewoog kreunde ze en ze duwde me dieper in de kussens van de sofa. “Zit stil!” “Mmm. Je bent zo mooi…” “En? Gewoon stilzitten.”Ze zat zelf volkomen stil, maar ik voelde hoe de beweging van de spieren in haar binnenste geleidelijk sterker werd. Al mijn bloed leek naar mijn pik te stromen en ik kon niet meer uitmaken waar mijn lichaam eindigde en het hare begon. Ik sloot mijn ogen en concentreerde me op de tintelingen die door me heen gingen. Het was of ik zweefde. Plagende vingertjes leken me op alle plaatsen aan te raken. “Blijf je d’r een beetje bij? Kijk me ‘s aan.” Ze ging verzitten en er ging een hete golf door me heen. Ademloos zag ik hoe opgewonden ze zelf was. Haar ogen glansden, haar mooie mond was half open. Zweet glinsterde op haar naakte armen. Ik legde mij handen op haar benen en liet ze onder haar jurk glijden. Het was daar nog warmer geworden. Ze pakte mijn armen en legde ze naast me. “Afblijven en stilzitten. Beetje hardleers?” Ik kon inmiddels niets meer zeggen. Gedachtenloos greep ik haar handen en kneep. Ze kneep even hard terug en ik voelde hoe de bewegingen binnen in haar onregelmatiger werden. We keken elkaar aan. Een paar minuten bleven we zo zitten. Ik vergat alles behalve haar ogen en de overweldigende golven van genot die door me heen sloegen. Onze ademhaling versnelde langzaam, ik zag de beweging onder haar jurk. De tepels van haar kleine borsten prikten bijna door het rood. Ik wilde er een aanraken maar ze sloeg mijn hand weg. “Afblijven! Stilzitten en voelen! Lul!” En ze lachte weer. Door de kleine schokken die haar lach in haar lichaam veroorzaakte, raakten we beiden plotseling in een niet meer te stoppen stroomversnelling. “Ohhh… Wat zei ik nou?” Het was niet meer mogelijk om stil te zitten, hoewel we het beiden hard probeerden. Ze greep mijn schouders nu stevig vast en keek strak naar me. “Blijf kijken. Ik wil je zien. Blijf kijken.” Haar aansporing was niet nodig. Ik zag hoe haar blik wazig werd, terwijl alles in me naar ons middelpunt stroomde. De spieren in haar gloeiende kut leken te golven, mijn pik op te willen nemen. We trilden en schokten. Ik voelde hoe ik nog groter groeide in haar toen de laatste, lange, lange golf naderde. Ze sperde haar ogen wijd open. Haar nagels groeven in mijn schouders. “Ohhh…” Ze schokte nu hevig. Ik liet mezelf leegstromen, heet, diep in haar bewegende binnenste, er leek geen eind aan te komen. Ze schudde me een paar keer hard heen en weer en trok me toen met een ruk naar zich toe. Ze legde haar hoofd op mijn schouder, terwijl er nog steeds schokken door ons heen gingen. Ik greep haar eindelijk vast. “Dat zag er niet onaangenaam uit…” Naast ons, op de sofa! En we hadden niets gemerkt! Zij: “Hee, Rut! Haal je een biertje voor ons?” “Rutger, please.” Hij grijnsde. Het lelijke sujet, natuurlijk. “Tuurlijk. Twee bier. Niks zo lekker als een koel glas na een hete werkdag. Komt eraan.” Hij stond op en liep weg. Ze kwam overeind, trok mijn broek omhoog en ging naast me zitten, dicht tegen me aan. Haastig knoopte ik mijn gulp dicht. Ze giechelde en kuste me op mijn neus. Ik keek naar Rutger die bij de bar bier haalde. “Je vriend?” “M’n vriend. En jij?” “Natuurlijk.” “Mooi.” Ze lag nog steeds dicht tegen me aan toen Rutger terugkwam met drie biertjes in één hand. Hij knipoogde en gaf mij een glas. Ik glimlachte schaapachtig terug. Mijn roes was nog niet verdwenen. “Hij is overal voor in, Rutger. Dat zei hij.” “Oh?” Hij trok zijn wenkbrauwen op en hief zijn glas. “Op goede seks.” “Hmm. Op goede seks. Veel en vaak.” “Amen.” Ik had de korte woordenwisseling met interesse gevolgd en hief nu ook mijn glas. “Proost. Goede seks… Zijn jullie een stel? En hoe heet jij eigenlijk?” “Meestal niet. En Renee. Jij?” “Valentijn. Tijn. Aangenaam, Renee. Rutger.” Ze lachte. “Zeer aangenaam. Ben je echt overal voor in, Tijn?” “Vanavond wel.” “Ga je met ons mee dan?” Ik had geen idee wat ik deed, maar ik knikte. Ik keek naar Rutger, die verheugd naar me zat te kijken. Er glinsterde iets in zijn ogen, die ontstellend licht waren, zeker in vergelijking met Renee’s donkere poelen. Hij had een strakke kop met donker haar en hij droeg een schijnbaar ongecultiveerde eendagsbaard. Net als Renee’s jurk was zijn witte shirt mouwloos. Zijn gebruinde schouders en sleutelbeenderen leken van hout te zijn. Hij was tenger maar gespierd. Hij legde een hand op mijn been en zei: “Weet je het zeker? We zijn niet ongevaarlijk. Ask anyone.” “I can handle it.” Het kwam er zelfverzekerd uit en Renee maakte een tevreden geluid en kroop dichter tegen me aan. Mijn bloed begon weer sneller te stromen. Ik maakte me los uit haar armen. “Ik ben in twee minuten terug. Blijf waar je bent. Geen biertje meer zeker?” Ze glimlachten allebei en schudden hun hoofd. Ik bedwong een lichte duizeling toen ik opstond en ging op zoek naar Albert. In de keuken vond ik hem. Ik zag tot mijn plezier dat zijn huidige vlam Jenny, een mollig meisje met een spetterende hoeveelheid energie, ook was gearriveerd. “Tijn!” Jenny vloog me om mijn nek. “Oh jee. Wat voel ik daar?” Een bestraffende blik naar de bobbel in mijn broek. Albert grinnikte. “Langzaamaan, waarde vriend. Deze hoort bij mij. Terug op je sofa.” “Hebben ze soms kaartjes verkocht? Onvervalste gluurders, dat volk hier. Maakt niet uit. Ik ben weg. Veel plezier nog en een goede avond. En goede sex.” “Dank je! Hoe vriendelijk.” Ik lachte, stak een hand op en draaide me om. Renee en Rutger kwamen me tegemoet lopen en samen verlieten we het feest. Het was nog niet laat. Buiten stapten net een paar mensen uit een taxi. De chauffeur zag ons en wachtte. “Zo’n avond.” Rutger. Ik merkte dat ik straalde toen ik naar hem keek. “Ja”, zei ik, “Geweldig. Niet meer kapot te krijgen.” “En nog maar net begonnen”, zei Renee. Een zomeravond uit de boekjes. Warm, maar met een verkoelende bries. Geen wolk aan de nachtblauwe hemel. De zachte wind op mijn huid deed me rillen van genot. Ik gleed achter in de taxi en ontdekte dat ik tussen de twee in zat. Renee noemde het adres, terwijl ze de binnenkant van mijn rechterbeen begon te strelen en te kneden. De taxi kwam in beweging. Ik zei: “Zeg, je gedraagt je toch wel, hè?” De taxichauffeur keek in zijn spiegel en zei: “Mij maakt het niet uit, meneer. Ik kijk nooit en als ik toevallig es wel wat zie, nou, meneer, meestal kan ik dat wel waarderen. Maar ‘k moet toch naar de weg kijken, hè. As je ’t maar niet vuil achterlaat.” “Zo’n avond”, zei Rutger. Hij was aandachtig bezig met mijn linkerbeen. Samen, allebei met één hand, gaven ze me een langzame, stevige massage die zich vooral beperkte tot de binnenkant van mijn dijen. Af en toe raakte een van beiden zachtjes het kruis van mijn broek aan, maar verder dan daar gingen ze niet. Ik sloot mijn ogen en verbaasde me over mijn eigen zorgeloosheid. Hier zat een jongen, een mán, die ik niet kende, mij achter in een taxi op te geilen en ik genoot met volle teugen. Af en toe kuste Renee me en één keer, terwijl ze me kuste, haar snelle tong langs mijn tanden, lippen en tong, voelde ik Rutger’s hand vol in mijn kruis grijpen en een kreet ontsnapte me. Renee giechelde. Toen we tien minuten later uit de taxi stapten was ik duizelig van geilheid. Ze bleven me aanraken terwijl we door een donkere tuin naar een soort lage bungalow liepen. Renee maakte de deur open. Rutger stak zijn hand om de deurpost om het licht aan te doen, maar Renee zei: “Nee, wacht.” Ze liep naar binnen. Het gerammel van lucifers, en even later werden de contouren van de kamer herkenbaar in het licht van de kaarsen die ze aanstak. Het huis bestond blijkbaar hoofdzakelijk uit één grote kamer met een glazen wand zonder gordijen, die uitkeek op de donkere tuin. Midden in de kamer stond een immens bed. Verder stond er, op een tv, een tafel en ontelbare kaarsen na, niets. Renee danste bijna door de kamer, terwijl ze een voor een alle kaarsen aanstak. Achter me hield Rutger zijn adem in en greep me stevig vast. “Ze is ongelooflijk, niet?” “Ja… Ongelooflijk. Rutger?” “Ja?” “Ik heb het nog nooit met een man gedaan.” “Dan zul je veel ontdekken vanavond. Tenzij je wilt dat ik wegga?” “Nee, blijf! Overal voor in, weet je nog? Ik – wil alleen dat je het weet. Je – je maakt me geil. Het voelt goed. Blijf.” “Graag.”Hij drukte zich tegen me aan en zijn handen streelden mijn buik en speelden met mijn tepels. Zijn platte borst tegen mijn rug voelde vreemd en hard. Ik draaide me om en greep hem vast, zijn spieren gespannen onder mijn knijpende handen. Zijn huid was droog en zacht en warm. Ik betastte zijn contouren alsof hij een beeld was. Aarzelend streelde ik zijn hals. Hij keek naar me en ik zag dat hij net zo bloedgeil was als ik. Naar voren buigend beet ik hem in zijn hals terwijl ik terloops mijn hand over de bobbel in zijn spijkerbroek liet glijden. Hij gromde. “Hee! Gaan jullie mee douchen? Ik wil douchen.” Renee had alle kaarsen aangestoken en stond met gespreide benen en armen in de lucht midden op het bed. Ze maakte een radslag op het bed en kwam met beide voeten plat op de grond terecht. Ze gierde. “Wauw! Het beste dat ik ooit gekocht heb, een bed van drie bij drie. Kom. Douchen.” Ze trok me met zich mee. Rutger zei: “Ik kom zo. Nog even een paar van die inspirerende sigaretten bouwen.” Voordat ik het wist stond ik in een door nog meer kaarsen verlichte doucheruimte en stroomde er warm water over me heen terwijl Renee, haar doorweekte jurk nu zwart glanzend in het gedempte licht, om me heen kronkelde en verwoed probeerde mijn natte kleren uit te trekken. Halfslachtig hielp ik haar. Ik genoot van het gevoel van mijn zware kleren en haar natte, gladde huid die langs de mijne gleed. Na een paar minuten worstelen stonden we naakt en lachend onder de warme straal, op de grond de vormeloze kleren. God, wat een lekker ding was ze. Ze spreidde haar armen. “Kom hier.” Ik deed een stap en trok haar tegen me aan. We kusten. Gretig gleden haar armen over mijn lichaam, haar handen over mijn billen. Ik voelde weer de zachtheid van haar huid, de rondheid van haar kontje, haar strakke taille. Haar ronde buik, de hitte van haar kutje – ik liet mijn handen gaan waar ze wilden gaan. Het fluweel van de binnenkant van haar kutje bracht me in extase en ik gleed langs haar lichaam neer op mijn knieën. Met mijn vingers speelde ik met het donkere krullende schaamhaar en haar kleine, strakke schaamlippen. Ze kreunde zacht. Ik spreidde haar lippen met twee vingers en likte in één lange haal haar kutje van achteren naar voren. Ze gilde. Ik deed het nog eens en weer gilde ze. Toen stak ik mijn tong diep in haar en woelde gulzig rond om haar goed te proeven. Ze smaakte naar zee en zon. Haar kutje zwol op en ze maakte zacht jankende geluiden, terwijl ik haar clit likte en diep met mijn tong in haar binnenste groef. Ik proefde het zachte, levende vlees en dronk het vocht dat uit haar stroomde en zich vermengde met het warme water. Dieper en dieper ging ik, ik wilde in haar verdwijnen. Half bewust voelde ik de enorme paal die tussen mijn benen bungelde. Hij leek een eigen leven te hebben. Toen ik even stopte, proestend en hijgend om adem, greep ze mijn haar en trok me weer tegen zich aan. “Wil je doorgaan? Alsjeblieft?” Ze smeekte me. Ik spreidde haar lippen en gleed voorzichtig met drie vingers naar binnen. Renee begon te kreunen, een geluid zo diep uit haar binnenste dat ik het voelde in mijn vingers. Ik gleed met mijn vingers in en uit haar en begon haar clit weer te likken, dit keer in een traag maar constant tempo. Het geluid dat ze maakte, werd langzaam harder en hoger en ik versnelde mijn beweging meer en meer. Haar clit glipte heen en weer en groeide op mijn tong. “Ooooooh… oioioioi… oh jochie oh jochiejochie! Ja!” Haar kut spande zich en werd nauwer. Haar onderbuik golfde en ze kronkelde wild. Als ik haar niet had vastgegrepen was ze omgevallen. “Ja!!!” Ze schreeuwde. De spieren van haar kut knepen hard in mijn vingers toen ze kwam. Terwijl ik bleef likken voelde ik mezelf bijna ook klaarkomen. Lachend en naar adem happend trok ze me aan mijn haren omhoog en sloeg haar armen om mijn nek. Ik hield haar stevig vast en voelde de heftige schokken door haar lichaam gaan. “Ik hou je. Voor altijd. Man-oh-man.” Een kus, nog een kus en haar handen gingen al weer over mijn lichaam. Ze vonden mijn pik. Maar: “Laten jullie nog wat voor mij over?” Rutger, naakt in de deuropening, met een volledige erectie. “Wat zijn jullie allejezus geil samen. Ik hield het bijna niet meer. En ik keek alleen maar!” Hij keek naar mij en ik keek terug naar zijn mooi getekende lichaam. Hij had een prachtige kaarsrechte pik. Het drong plotseling tot me door dat ik in deze nacht voor de tweede keer in mijn leven mijn maagdelijkheid zou verliezen. En dat ik er naar uitkeek. Renee zei tegen Rutger: “Je mag ‘m even hebben. Even, en alleen als ik mag kijken.” “Doe zelf ook mee. Jij weet wat hij lekker vindt.”, zei Rutger. “Kom hier”, zei ik tegen Rutger, “Als het sexslaafje ook wat mag zeggen.” Renee lachte en Rutger kwam bij ons onder de douche staan. Ik pakte hem bij zijn zijden en zei: “Eerst wil ik je pijpen en daarna moet je me neuken.” Hij deed weer de truc met zijn wenkbrauwen. “The whole damn show. Verder nog wensen?” Hij streelde mijn pik. “Ja. Als ik stop roep, bedoel ik dat ik wil stoppen.” “Jij gaat geen stop roepen.” “En ik?”, vroeg Renee, die enthousiast in onze billen stond te knijpen. “Doe wat er in je mooie hoofdje opkomt. Of waar dan ook in”, zei Rutger. “Nou, mijn tepels willen je met een zweep bewerken en je wil niet weten wat mijn poesje voor zieke plannen met je heeft. Creep. Ga eens wat dichter bij elkaar staan.” Ze giechelde toen Rutger en ik zo dicht bij elkaar stonden dat onze pikken gekruist stonden. “En garde! Fight!” We moesten allemaal lachen en Rutger trok me tegen zich aan. Ik genoot van zijn kracht en liet me gewillig vasthouden. Mijn handen gleden over zijn kleine billen. Het was de eerste keer dat ik een naakte man in mijn armen hield en ik was verbijsterd over het verschil met vrouwen. Waar vrouwen zacht zijn en bijna vloeiend bewegen, was deze man compact en stevig en zijn bewegingen waren rechtlijnig en onverbiddelijk. Als gebeeldhouwd, maar vol leven en warmte… Hitte, voelde ik toen ik mijn hand om zijn pik sloot. Over zacht gesproken! Op dat moment ontdekte ik hoe zijdezacht de huid van een stijve mannenpik is, bijna zo zacht als de binnenkant van een kutje. Ik streelde zijn pik en kriebelde met mijn vingers onder zijn ballen. Hij kreunde, wat me deed glimlachen. Zo te zien vond hij dat net zo lekker als ik. Hij pakte mijn kont met beide handen vast, trok me omhoog en kuste me. Met volle overgave beantwoorde ik zijn kussen en duwde mijn onderbuik tegen de zijne. Onze pikken werden tussen ons in tegen elkaar aangedrukt. Het hete gevoel van zijn pik tegen de mijne en tegen mijn buik was de volgende ontdekking. En de stoppels op zijn kin en kaken natuurlijk, maar ik zoen sommige van mijn vrienden en ik kende dus de schurende sensatie die nu mijn wangen deed gloeien. Rutger zoende met gespierde lippen en onze tongen vochten een duel in onze monden. Ik greep zijn strakke kont en gromde. Renee, die naar ons stond te kijken, zei: “Wacht! Ik ga jullie filmen.” Ze glipte de douche uit. Ik keek naar Rutger. Het stromende water glinsterde op zijn huid. Ik boog naar voren en likte de druppels van zijn schouder. Met mijn armen om hem heen begon ik hem af te likken. Genietend van de zilte smaak van zijn huid verkende ik zijn borst en zijn buik. Zijn platheid, zijn ribben die vlak onder de huid lagen, de miniscule, keiharde tepels, de strakke buikspieren, het was allemaal nieuw voor me en voor de zoveelste maal verbaasde ik me over mezelf. Als dit zo heerlijk was, waarom had ik het dan nooit eerder gedaan? Met mijn handen gleed ik langs zijn rug naar zijn billen, die ik vastgreep en kneedde. “Ben ik nog op tijd? Shit! Wacht even.” Renee was binnengekomen met een videocamera op een driepoot, die ze in een hoek van de douche zette. Ik ging weer op mijn knieën en hield me bezig met Rutger’s pik. Zo zacht van buiten, zo hard van binnen. Met twee handen streelde ik zijn prachtige lul en zijn strakgespannen zak. Ik kuste de top en nam hem voorzichtig in mijn mond. Mijn tong krulde rond zijn gezwollen eikel. Ik zoog zacht en vanuit mijn ooghoek zag ik Renee in de weer met de camera. Ze stak haar duim op. Rutger zei tegen me: “Je hebt toch geen hulp nodig?” Als antwoord nam ik zijn pik plotseling diep in mijn mond, tot in mijn keel. Hij schreeuwde schor. Ik kokhalsde, maar toen ik hem even in mijn mond had gehouden, verdween de reflex, zodat ik me kon concentreren op het heerlijke gevoel van zijn levende vlees in mijn mond. Terwijl ik zijn ballen en zijn kont bleef strelen, begon ik hem langzaam te pijpen. Met mijn hoofd ging ik heen en weer, zodat hij steeds een stukje dieper in mijn keel kwam. Rutger kreunde en legde zijn hand op mijn hoofd. Met mijn tong kronkelde ik rond zijn pik. Zijn lichaamsgeur was nu sterker en leek me te bedwelmen. Ik kwam bij het pijpen in een ritme, waardoor ik hem nog steeds dieper in mijn keel kon laten glijden. Rutger lachte. “Oh, man. En jij had dit nog nooit gedaan? Zonde… Mmm…” Zijn stem verdween weer in een lage aanhoudende kreun. Ik was door de ritmische beweging, Rutger’s geur en het stromende water in een koortsige roes geraakt. Ik greep zijn billen en neukte hem met nu mijn mond. Zijn pik werd een deel van mij en ik nam hem verder en verder in me, totdat ik met mijn tong zijn ballen kon raken. Rutger’s hand op mijn hoofd greep mijn haar en trok me nog verder naar zich toe. “Ahh…” Dronken van genot liet ik hem mijn hoofd neuken. Alles gebeurde nu vanzelf. Mijn keel opende zich en slokte zijn pik helemaal op, mijn lippen raakten zijn zak. Ik was een werktuig in zijn handen. Op dat moment had Rutger alles met me kunnen doen. Hij hield mijn hoofd stevig vast terwijl hij nog groter leek te groeien in mijn mond. Plotseling hield hij mijn hoofd stil. “Als je nog meer wilt, moet je nu stoppen.” Hij hijgde en woelde door m’n haar. Met tegenzin liet ik hem uit mijn mond glijden. Ik streelde zijn pik, die inderdaad nog wat groter was geworden, en kwam overeind. De straal van de douche in mijn gezicht bracht me weer bij bewustzijn. Renee kwam bij ons staan en speelde met onze pikken.“Tikje opgewonden, heren? Het staat er allemaal op. Hij loopt nog.” Ze wees naar de camera, die nu op zijn driepoot in de hoek stond. Er brandde een rood lichtje naast de lens. “Mooi”, zei Rutger. “Tijn, draai je om en leun tegen de muur.” “Sir yes sir!”, riep ik. Ik deed wat hij zei en ging met mijn rug naar hem toe staan, een beetje voorovergebogen met mijn handen plat tegen de muur. “Allright! Tijd voor de échte mannen.”, zei Renee. Ze glipte tussen mijn armen en kuste me terwijl haar handen als snelle vlinders over mijn lichaam vlogen. Ik was nu zo opgewonden dat zelfs haar vederlichte aanrakingen aanhoudende tintelingen door mijn hele lichaam zonden. Rutger’s handen voegden zich achter me bij die van Renee en hij streelde mijn rug, mijn armen, mijn heupen, mijn billen. Ze drukten zich tegen me aan, zij voor me, hij achter me, het was alsof ik in een levend bed werd gelegd. Ik ontspande volkomen, ondanks mijn enorme geilheid. “Goed zo”, zei Rutger in mijn oor. Zijn hand was in mijn bilnaad gegleden. Ik zag hoe Renee hem een flesje gaf, dat ze van een rekje aan de muur had gepakt. Even later voelde ik een koude vloeistof tussen mijn billen naar beneden glijden. Met zijn hand wreef hij de gladde olie tussen mijn billen en masseerde het zachtjes in mijn kont. De olie werd al snel warmer en dunner en gloeide op mijn huid. Ik hoorde mezelf onderaardse geluiden maken. Rutger’s hand verdween, maar een moment later streelde en masseerde hij mijn kont alweer, maar nu met zijn pik. Hij zette zijn pik tegen mijn kont en duwde zacht. “Blijf ontspannen.” “Grapjas.” De gedachte aan wat nu komen ging maakte dat ik rilde. Rutger duwde wat harder. Langzaam ging mijn kont open… omijngod… hij scheurde me open. Renee’s handen in mijn zij. Hete pijn maakte dat ik mijn adem inhield. Langzaam, langzaam schoof zijn eikel in me, totdat hij plotseling, met een laatste, vlammende pijnscheut, voorbij mijn anus was. De pijn verdween bijna onmiddellijk toen zijn eikel in me was, maar Rutger leek nu bij me naar binnen gezogen te worden, in een eindeloze, schuivende beweging mijn lichaam in, verder en verder naar binnen, totdat zijn onderbuik hard tegen mijn kont duwde. Toen hield hij stil. Ik haalde weer adem en maakte een klaaglijk geluid. Hij sloeg zijn armen om me heen en duwde zich nog wat dichter tegen me aan. Zo vol, ik was zo vol van zijn pik. Ik duwde terug en bewoog mijn kont een beetje heen en weer, om hem van alle kanten te kunnen voelen. Renee lachte en zei: “Hmm… Grote jongen! Vind je ‘t lekker?” “Gepaald…”, wist ik nog net uit te brengen. “En hoe!”, zei Rutger. “Je bent heerlijk strak. Geen pijn?” “Hmm…” Diep in me, op plaatsen waar ik me nog nooit bewust van was geweest, voelde ik zijn hitte. Dus zo voelde het om opengescheurd te worden. Zijn pik voelde absurd groot en heet in mijn kont. Hij begon me te neuken, voorzichtig, met kleine bewegingen. Het leek alsof hij tot in mijn keel kwam, waardoor ik bijna geen adem meer kon halen. Met elke beweging kwam hij dieper in me. Renee, die me nog steeds vasthield, kuste en streelde me. Rutger’s handen gleden over mijn buik en pakten mijn pik vast, die nu groter was dan ooit. Hij begon me wat harder te neuken. Het was alsof ik zweefde, alsof ze me als geile engelen tussen hen in omhoog droegen. Ik sloot m’n ogen en gaf me over aan het gevoel, de handen op mijn buik, op mijn ballen, het warme water op mijn huid, een natte mond in mijn nek, een tong over mijn hals en borst, Rutger die me steeds harder, steeds dieper in mijn reet neukte, in, uit, in, uit, zijn ballen die tegen mijn ballen sloegen. Diep in me begon iets onstuitbaar te zwellen, een groeiende bal van vuur die me leek te verslinden, me deed gloeien en het gevoel dat ik zweefde werd nog sterker… Ik hoorde iemand schreeuwen… Renee’s lippen om mijn lul, plotseling, en met een onbeheerste beweging stootte ik in haar mond en kwam schokkend klaar, terwijl Rutger schreeuwde en zijn pik diep in m’n reet ramde. Ik kon het voelen toen hij zich in drie, vier halen in me leegspoot. “Tijn! Geile sloerie! Ik naai je in je reet. In je hol. Hier!” Nu schreeuwde ik toen hij nog een paar keer in me ramde. Mijn orgasme leek opnieuw te beginnen en ik voelde hoe ik langzaam leegstroomde in Renee’s mond. Ze zette zachtjes haar tanden in mijn pik. Toen kwam ze overeind en zoende me. Ik kreunde toen Rutger uit me gleed. Renee likte haar lippen af en lachte. “Dat was lekker… Ik had het bijna gemist. Mmm… Genoeg gedouchet. Tijd om naar bed te gaan.” Ze pakte Rutger en mij bij onze pikken en trok ons, beiden nog hijgend, mee de badkamer uit. Vragend keek ik naar Rutger. Hij grijnsde en trok zijn wenkbrauwen op. We lagen naakt op het enorme bed, dronken wijn en rookten de joints die Rutger gedraaid had, terwijl we naar de video van onze douchescene keken. “Beats Psycho anytime”, zei Renee. “Jiip! Jiip! Jiip!” Rutger imiteerde de schrille vioolklanken uit de film. “Yeah. Minstens even verdorven”, zei ik. Ik had nog nooit echt geblowd en de combinatie van sex, wijn en de jointjes zorgde ervoor dat ik nog steeds op grote hoogten zweefde. Het was heel opwindend om mezelf genaaid te zien worden. Het beeld was een beetje mistig door het warme water in de douche, maar het was duidelijk te zien wat er gebeurde. Op het scherm was nu te zien hoe Rutger me hard neukte en schreeuwde, terwijl Renee zich op haar knieën liet zakken en mijn pik in haar mond nam. Ze vingerde zichzelf heftig. Ik hoorde mezelf schreeuwen en zag de uitdrukking op mijn eigen gezicht toen ik klaarkwam. Mijn ballen tindelden weer. Renee streelde mijn heupen en keek naar mijn half stijve pik. “Groeit-ie of krimpt-ie?” “Hij eh… groeit. Nauwelijks.” Ze kriebelde met haar vingers onder mijn ballen en binnen seconden had ik weer een stijve. Rutger zei: “De wonderen van de natuur. Je kan er alleen maar eerbied voor hebben.” Hij keek toe hoe Renee op haar knieën over me heen ging zitten. Ze speelde even met m’n pik en gleed over me heen. Weer snakte ik naar adem, terwijl ik keek hoe mijn pik in haar verdween. Diep in haar binnenste ontspanden spieren zich en mijn eikel werd in een kussende mond gezogen. “Dieper kan echt niet. Voel maar.” Ik voelde het. Door de roes waar ik in verkeerde kón ik alleen nog maar voelen. Kijken en voelen. Kijken naar Renee, haar halfgesloten ogen, de golvende spieren in haar onderbuik. Voelen hoe we kleine, oncontroleerbare bewegingen maakten, tegelijk, hoe mijn pik weer groeide en tóch nog dieper in haar duwde. “Ah…” Kijken hoe er plotseling een hand over Renee’s borsten gleed. Rutger, hij zat achter haar, tussen mijn benen. Hij beet in haar schouder. Met zijn andere hand streelde hij mijn ballen. Hij duwde een vinger bij haar naar binnen, ik voelde hem langs mijn pik glijden. Even later was de vinger weer weg en voelde ik hoe tegen hij tegen Renee’s kontje duwde en naar binnen gleed. Renee keek over haar schouder en kuste Rutger. Hij pakte het flesje met olie, dat Renee had meegenomen uit de douche. Renee pakte het af, opende het en goot een groot deel van de inhoud over mijn borst. Ze gaf het flesje terug aan Rutger en ging over me heen liggen. Ze gleed heen en weer over mijn borst, terwijl ze mijn pik diep in zich hield. Terwijl ik genoot van het gevoel van haar gladde huid op de mijne, voelde ik hoe Rutger olie over haar kontje en mijn ballen goot en inwreef. Plotseling stokte Renee’s adem. Ze greep me vast en haar kutje trok strak om mijn pik. Ik kon voelen hoe Rutger haar kontje binnen drong. Ze trilde. “Oh jongens…” Rutger’s ballen duwden nu tegen de mijne. Ik kon zijn pik voelen aan de andere kant van de dunne, zachte barrière. Ze was zo strak dat ik niet durfde te bewegen, maar daar had ze mij niet voor nodig. Ze begon te kronkelen en duwde haar kont naar achteren, zodat we harder in haar duwden. Ze kreunde. “Wacht niet op mij hoor.” Rutger lachte en begon haar zachtjes te neuken. Ik volgde zijn ritme. In hetzelfde tempo gingen we in en uit haar, waarbij we onze pikken en ballen, die glad waren van haar vocht en de olie, tegen elkaar duwden. Renee lag nu over me heen, ontspannen, en liet ons de beweging bepalen. Af en toe maakte ze zachte, dierlijke geluiden terwijl ze langzaam over mijn borst heen en weer gleed. We versnelden maar langzaam. Ik genoot van de zachte huid van Rutger’s geslacht tegen het mijne en van Renee’s strakke kutje. Ik greep haar billen en voelde Rutger’s handen. Hij gromde en versnelde zijn tempo. Ik volgde. Renee piepte en begon weer te bewegen. Ik voelde hoe mijn lichaam weer begon te tintelen. We versnelden nog meer, maar ik kon mijn bewegingen niet meer goed controleren, waardoor Rutger en ik uit ons ritme raakten. Het maakte niet meer uit. Samen neukten we haar alsof ons leven er van afhing. In een eindeloos moment voelde ik hoe de vuurbal in mijn binnenste weer begon te groeien en alle gedachten verdwenen. De tinteling trok vanuit mijn voeten omhoog door mijn lichaam, totdat ik overal kippevel had en onder stroom leek te staan. Het concentreerde zich in mijn ballen, die door het zachte schuren van Rutger’s ballen in brand stonden. Ik voelde hoe alles in me zich samentrok in die plek, totdat het lange orgasme kwam, waarbij de hitte uit mijn ballen stroomde en ik mezelf traag voelde exploderen in Renee’s binnenste. Terwijl ik langzaam tot mezelf kwam, zag en voelde ik hoe Renee en Rutger klaarkwamen. Ik voelde de schokken van zijn pik toen hij kreunend klaarkwam in haar kontje. Ik voelde de sterke spierbewegingen in haar kutje. Ik voelde hoe de laatste druppels uit me vloeiden. Een enorme loomheid overviel me en ik viel in slaap. De volgende ochtend werd ik alleen wakker in de zonverlichte kamer. Op het bed lag een briefje: Zorg dat je voor 12 uur weg bent, dan komt de eigenaar thuis.Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners