Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Billenkoek 1 - 19100 keer gelezen
Chris had er flink de balen van. Hij had gehoopt deze avond een keertje relaxed TV te kunnen kijken, maar in plaats daarvan zat hij nu al twee uur met de computer te kloten. Om onverklaarbare redenen deden internet en de email het niet meer. Hij had wel enigszins verstand van computers maar liep nu wel tegen de rand van zijn kunnen aan. Hij had de DNS servers ge-update, de modem opnieuw geïnstalleerd, maar niks werkte. Toch moest hij iets goed hebben gedaan, want net toen hij het dreigde op te geven, werkte alles ineens weer als vanouds. Hij had geen idee wat nou de doorslag had gegeven, maar goed, zo gaat dat wel vaker bij computers. Internet deed het in elk geval weer en Chris stuurde snel een mailtje van zijn gmail account naar zijn thuismail om zijn email te testen. Tot zijn opluchting kwam deze direct aan.

Opgelucht wilde Chris de PC uitzetten. Nu kon hij toch nog even TV kijken. Maar net toen hij de PC uit wilde zetten viel zijn blik op iets ongebruikelijks. Door het gekloot aan de computer waren ineens de inboxen van alle mailadressen bij hem thuis te zien. Zijn vrouw en dochters hadden ieder hun eigen inbox, die normaal alleen geopend kon worden met een persoonlijk paswoord. Maar nu waren ze gewoon zichtbaar.

De verleiding was te groot en nieuwsgierig als hij was, klikte Chris de inbox van zijn jongste dochter, Melanie, open. Hij las een paar van haar berichtjes, maar erg interessant was dat niet. Vervolgens klikte hij de inbox van zijn oudste dochter, Zoë, open. Zoë was vijftien jaar en bezorgde haar ouders veel zorgen. Ze was onhandelbaar en weigerde naar haar ouders te luisteren. Chris hield buitengewoon veel van haar, maar af en toe deed het kreng zijn bloed koken van woedde. Hij was dan ook erg benieuwd wat hij zou aantreffen tussen haar emails, want eerlijk gezegd had hij geen idee wat Zoë allemaal uitspookte als ze niet thuis was.

Het bleek dat Zoë met name mailcontact onderhield met haar beste vriendin, Fleur. De twee waren onafscheidelijk en hadden geen geheimen voor elkaar. Chris las een paar mails, die over het vriendje van Fleur en jongens in het algemeen gingen, de meiden waren druk bezig hun seksualiteit te ontdekken, dat was duidelijk. Alhoewel ze al een boel schenen te weten en gedaan hadden. Opeens veranderde het onderwerp en zag Chris dat Zoë over haar vader begon te schrijven. Over hem dus! Vol belangstelling las Chris wat zijn dochter over hem schreef. Wat hij las verbaasde hem. Ten eerste had ze lang zo’n hekel niet aan hem, als ze deed voorkomen. Ze vond haar vader ‘best ok’ en ‘lief’. Maar even later schreef ze wel dat hij een ‘slappe zak’ was. De reden dat ze niet naar hem luistere was heel simpel. Ze kwam er mee weg, dus waarom zou ze luisteren? Ze kreeg wel eens straf, maar die stelde altijd weinig voor en echt boos werden haar ouders nooit. Ze had niet het idee dat haar vader de baas was over haar, dus deed ze waar ze zin in had. Het klonk misschien raar, zo schreef ze aan Fleur, maar soms zou ze willen dat haar ouders net zo streng waren als die van Fleur, die mocht wel weinig, maar het schiep wel duidelijkheid. En die durfde de regels nooit te overtreden. Anders kreeg ze vette straf. Niet altijd even leuk, maar Fleur had nooit ruzie met haar ouders en dat was wel fijn.Chris kon nauwelijks geloven wat hij las. Hij had juist altijd gedacht dat je tegenwoordig niet al te streng moest zijn. Daarom probeerde hij zijn dochters er altijd met redelijke argumenten van te overtuigen om op tijd thuis te zijn en zich aan de regels te houden. Maar nu las hij dat zijn aanpak juist averechts werkte! Enigszins ontdaan, sloot hij de PC af en ging beneden TV kijken met een biertje.

In de dagen die volgden kon hij de mail die hij had gelezen niet uit zijn hoofd zetten. De aanvaringen met zijn dochter waren een serieus probleem en hij vroeg zich af of hij zijn aanpak niet moest wijzigen. Tot nu toe had niks gewerkt. Dus waarom zou hij het niet eens met een streng regime proberen? Het stomme was, dat hij bang was dat het averechts zou werken. Misschien zou Zoë zich dan helemaal van hem afkeren.

Het weekend daarop was het weer raak. Zoë had een feestje en kwam veel te laat thuis. Toen haar vader haar daar de volgende dag op aansprak, haalde ze haar schouders op en zei dat ze haar met rust moest laten. Op dat moment hakte Chris de knoop door. Hij zou dit gedrag niet langer tolereren en de strenge aanpak proberen. Hij liet zijn dochter dan ook met krachtige woorden weten dat dit echt de laatste keer was geweest. Ze moest goed beseffen dat hij de baas was en dat ze naar hem moest luisteren. Het overtreden van de regels zou vanaf nu hard worden gestraft. Zoë had lachend gevraagd wat een harde straf dan wel niet inhield. Maar daarover deed hij geen uitspraak. Chris zag dat zijn dochter hem niet geloofde. Maar hij was vast van plan haar te laten zien dat hij het meende.

Datzelfde weekend nog ging zijn dochter wederom de fout in. Haar moeder had haar opgedragen om voor zondagavond de puinhoop in haar kamer op te ruimen, maar na het avondeten had ze dit nog steeds niet gedaan. Chris zijn vrouw kwam hem zeggen dat Zoë weer eens weigerde te luisteren, waarop deze besloot dat het nu tijd werd om zijn dochter re laten zien wie de baas was.
“Laat mij maar,” zei hij tegen zijn vrouw en liep naar boven. Daar klopte hij op de deur van de kamer van zijn dochter en liep naar binnen.
“Hé!” zei Zoë geschrokken. “Hoe durf je hier zomaar binnen te lopen?”
“Twee redenen. Ten eerste is dit mijn huis en nadat ik beleefd heb geklopt, heb ik het recht hier binnen te komen. Ten tweede hoor ik net van je moeder dat je weer eens niet naar haar hebt geluisterd.” Chris klonk streng en zag de verbaasde blik in de ogen van zijn dochter.
“Dat recht heb je helemaal niet. Dit is mijn kamer.”
“Luister eens jonge dame. Zolang jij je ouders niet respecteert en je niet houdt aan de basale regels in dit huis, heb je geen recht om mij in je kamer te weigeren. Als je meer privacy wilt, zul je die moeten verdienen.”
“Ja, maar…”
“Geen gemaar. Luisteren! Je moeder had je opgedragen je kamer op te ruimen en dat heb je niet gedaan. Heb je daar een excuus voor?”
“Nou, ik weet niet. Ben er nog niet aan toegekomen. Ik doe het zo. Okay?”
“Nee, dat is niet okay. Als je moeder of ik je wat vragen, dan luister je. Ik ben dat gezeur van jou meer dan zat.”
“En als ik dat niet doe?” zei Zoë uitdagend.
“Dan krijg je straf. Net als nu.”
“Wow, straf. En wat is het deze keer?”
“Billenkoek.” Chris flapte het eruit voor hij het door had. Het was het eerste wat in hem op was gekomen en hij schrok er zelf van. Was dat nog wel iets van deze tijd? Ach, dat maakte ook niet uit, nu hij het gezegd had, kon hij niet meer terug.Zoë proestte het uit van het lachen.
“Serieus? Billenkoek?” ze kwam niet meer bij.
“Ja, serieus. Kom maar eens hier jij.”
Chris ging op de rand van het bed zitten en wenkte Zoë. Deze liep lachend naar hem toe. Ze vond het duidelijk nogal grappig en ging vrijwillig over zijn knieën liggen.
“Zo goed, pappie?” vroeg ze sarcastisch.
“Prima.”
Direct daarop liet Chris zijn hand hard neerkomen op het achterste van zijn dochter.
“Auw! Jezus dat doet pijn hoor,” riep deze boos uit.
“Ja, dat is ook precies de bedoeling.”
Voor ze iets kon doen liet hij zijn hand nogmaals op haar spijkerbroek terechtkomen. Zoë schreeuwde het wederom uit en wilde overeind komen. Maar dat stond haar vader niet toe. Hij was een stuk sterker dan zijn vijftienjarige dochter en hield haar met gemak in bedwang.
“Laat me gaan, gek. Weet je wel hoe pijn dat doet?”
“Ja, dat weet ik. Ik heb je gewaarschuwd. Ik ben je gedrag meer dan zat, dus als andere maatregelen niet werken, dan krijg je ouderwetse billenkoek.”
Terwijl Zoë tegenspartelde liet Chris zijn hand keer op keer op haar achterste terechtkomen. Het stomme was dat dit behoorlijk pijn deed aan zijn eigen hand. Maar goed, dat moest dan maar. Daar ging hij ook niet dood aan.

Zo gaf Chris zijn dochter voor het eerst in zijn leven pak slaag. Achteraf had hij er gemengde gevoelens over. Hij was er eigenlijk tegen om zijn kinderen te slaan, maar aan de andere kant had het wel gewerkt. Zoë was de dagen erna poeslief geweest. En als hij heel eerlijk was, voelde het wel goed om zijn dochter een keer een goede straf te geven en zo te bewijzen dat hij nog steeds de baas was. Hij had echter geen idee hoe zijn dochter tegen het gebeuren aankeek. En zijn band met zijn dochter was op het moment ook niet goed genoeg om haar hier naar te vragen. Daarom besloot hij nog een keer haar mail te lezen. Hij had nog steeds toegang tot haar inbox en wie weet had ze er over geschreven aan Fleur.

Later die avond kroop hij achter de computer en zenuwachtig opende hij de emails van zijn dochter. Hij was bang om betrapt te worden en las zo snel mogelijk wat zijn dochter had geschreven. Zoals hij verwachtte had ze het gebeurde aan Fleur verteld. Deze schreef terug dat ze voor zichzelf op moest komen. Streng was goed, maar lijfstraffen waren niet van deze tijd. Zoë verdedigde haar vader echter. Ze zei dat het behoorlijk pijn had gedaan, maar dat ze het wel verdiend had. En eerlijk gezegd had ze het wel grappig gevonden. Sterker nog, ze had het jammer gevonden toen hij ophield. Hoe stom was dat?

Chris kon nauwelijks geloven wat hij las. Ze het had leuk gevonden? Hij begreep er niks van. Maar het feit bleef dat de straf had gewerkt en ze haatte hem er niet om. En daarom besloot hij het niet bij die ene keer te laten. Toen Zoë zich het weekend dat volgde weer niet aan de afspraak hield, liep Chris op zondagmiddag wederom de kamer van zijn dochter binnen. Zoë zat achter de PC te chatten. Chris gaf haar op harde toon te kennen dat ze twee tellen had om MSN af te sluiten, wat ze direct deed. Daarna sprak hij haar streng toe en gaf haar te kennen dat ze zich had te houden aan de afspraken in dit huis. Tot slot zei hij dat ze ook nu gestraft zou worden voor haar slechte gedrag. Hij ging op de rand van het bed zitten en gaf Zoë opdracht op zijn knieën te gaan liggen.

Zijn dochter begon te lachen en weigerde. Maar de blik die haar vader haar daarna gaf was zo onheilspellend dat ze toch maar besloot om aan haar straf mee te werken. Ze ging liggen en voelde meteen de krachtige hand van haar vader in haar nek, die haar op haar plek hield. Direct daarop lande zijn hand op haar billen en gaf ze een schreeuw. De klap kwam minder hard aan dan Chris wilde, wat kwam door het rokje dat ze droeg. Het was zomer en zijn dochter droeg een kort, geplooid rokje. De plooien werkten als een soort schokdemper en dempten de klap. Dit was natuurlijk niet de bedoeling en dus trok Chris het rokje omhoog en vouwde het op haar rug. Zijn dochter reageerde verontwaardigd en begon tegen te spartelen, maar zijn grip verstevigde zich, waardoor ze geen kant op kon. Met een harde klap kwam zijn hand op haar witte ondergoed terecht. Precies zoals zo hard als hij wilde. Keer op keer belande zijn hand op de ronde billen van zijn dochter. Tot zijn verbazing kreeg hij er plezier in. Eerst ontkende hij dit voor zichzelf, maar toen hij merkte dat hij een stijve kreeg, was dat niet langer mogelijk. Hij stopte dan ook maar snel, bang dat Zoë het zou merken.

De dagen erna was Zoë weer poeslief. Ze deed wat haar werd gevraagd en er was geen ruzie in huis. Op woensdag opende Chris wederom de email van zijn dochter. Gespannen begon hij te lezen en vond al snel wat hij zocht. Zijn dochter beschreef haar pak slaag tot in details aan haar hartsvriendin. Ze zei dat ze eigenlijk wel blij was dat het niet bij één keer was gebleven en dat het zo raar was welke gevoelens het bij haar losmaakte. Haar vader was sterk en sloeg hard, wat erg pijn deed. Maar toch gaf het haar een prettige kriebel in haar buik, zo schreef ze aan Fleur. Verder dacht ze dat haar vader het stiekem ook wel leuk vond, want ze had het idee dat er aan het einde iets was beginnen te groeien in zijn broek. Fleur schreef terug dat haar vader een ouwe viezerik was, met een vette knipoog erbij. Zoë had hierop geantwoord dat ze de volgende keer eens extra goed op zou letten.Chris voelde zich betrapt. Ze had dus wel degelijk gemerkt dat hij opgewonden was geraakt. Ze scheen het niet erg te vinden, maar hij nam zich wel voor om zichzelf de volgende keer beter in bedwang te houden.

Die volgende keer kwam al snel. Want die zaterdag had Zoë weer eens een grote mond tegen haar moeder. Na het avondeten liep Chris naar de kamer van zijn dochter. Ze schrok al minder toen hij binnen kwam, alsof ze zijn bezoek verwachtte. Hij confronteerde haar met haar gedrag, maar ze kwam met dezelfde slappe excuses als altijd. En dus nam Chris voor de derde keer plaats op het bed van zijn dochter. Dit keer kwam ze direct over zijn knie liggen, toen hij daar opdracht toe gaf. Ze droeg weer een kort rokje en voor Chris begon sloeg hij deze omhoog en vouwde hem op haar rug. Zijn hart stokte in zijn keel door wat hij toen zag. Zijn dochter droeg geen slipje. Hij keek recht tegen de zachte huid van haar billen aan.
“Wat is dit!” riep hij uit.
“Wat?” vroeg ze poeslief.
“Je draagt geen ondergoed.”
“Nee, is dat verplicht dan?”
“Nou, nee. Maar ik vind het niet normaal.”
“Tja, in jouw tijd misschien niet. Maar nu doen meisjes dat wel vaker hoor, ouwe zak.”
Hij hoorde aan haar stem dat ze er plezier in had om hem te choqueren. Hij besloot dan ook om er verder niet over door te discussiëren.
“Deze ouwe zak is anders wel je vader,” zei hij en liet zijn hand neerknallen op haar kont.
“Auw!”

Doordat Zoë geen ondergoed droeg kon Chris goed zien hoe haar huid knalrood werd. Zijn handafdruk was duidelijk zichtbaar op haar blanke huid. Hij genoot van deze aanblik, maar het zorgde er wel voor dat hij zichzelf niet in bedwang kon houden en al na drie slagen voelde dat hij een erectie kreeg. Hij was echter niet van plan om er al zo snel mee te stoppen en ging door met de spanking. Toen hij na een flink aantal slagen als teken van medeleven even over de huid van zijn dochters billen aaide, kreunde deze zachtjes. Chris gaf haar nog een klap en aaide weer. Net als daarvoor liet Zoë een kort kreuntje horen.
“Is het lekker?” vroeg hij.
“Lekker? Wat denk je zelf? Dat doet vet veel pijn hoor. Zou ik jou eens zo hard slaan?” antwoordde zijn dochter gevat.
“Als je dat maar uit je hoofd laat.”
“Volgens mij ben jij diegene die het lekker vindt, pervert” gaf ze nog even als steek onderwater.
“Ok. Zo is het wel genoeg.”
Chris liet haar dochter snel opstaan en gaf haar nogmaals te kennen dat ze geen grote mond meer mocht hebben tegen haar moeder. Daarna verliet hij haar kamer.Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners