Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Macht - 12271 keer gelezen
Het feest was al een hele tijd aan de gang. Haar vriendinnen waren al naar huis. De muziek lag hun niet en de mensen ook niet. Eigenlijk vond ze het feest ook zelf behoorlijk saai. Ze kon haar draai niet vinden. Maar weggaan was een overgave aan niets en dat was haar deze eer te min. Hoewel ze weinig meer aan had dan haar losvallende groene jurkje met spaghettibandjes, had ze zich met zorg voorbereid, gekleed en opgemaakt. Als ze liep voelde ze de aanwezigheid van luxe lingerie op haar verzorgde huid. In haar bewegingen werd deze gevoelige hui onophoudelijk door het jurkje gestreeld. Het voelde erotisch prikkelend en pijnlijk lekker om je vrijwel naakt te weten. Voelen hoe de lucht overal toegang heeft terwijl je prachtige en dure kleding draagt. De kleding verhinderde haar om er maar een beetje half of onooglijk bij te lopen, hoewel ze dat af en toe wel even zou willen. Even geen hakken, geen oorlogsuitrusting. Zodra ze zich afzonderde en ging zitten kreeg ze direct aandacht die ze niet wilde. Klef en hijgerig. Dan maar lopen, wat drinken en wat dansen nu en dan. Door de trotse houding waarmee ze zich presenteerde voelde ze zich bekeken. Dat was vele keren beter dan beademd en vagelijk betast te worden. Hoewel ze geiler was dan iemand rondom haar besefte.
Het was zo'n zeldzame zachte avond, waarin erotische gevoelens en diepe wensen vrij spel hebben. Waar je onder andere omstandigheden niet op let wordt uitvergroot tot ondraaglijk aan toe. De uitgebreide voorbereidingen thuis voegden daar nog de nodige voorpret van verwachting en verlangen aan toe. Ze voelde zich anders, keek anders en liep anders. Aanvankelijk was de uitvergrote beweeglijkheid van haar soepele lichaam een bewuste keus. Nu ze in een meer lome en afwachtende stemming terecht kwam kreeg haar beweeglijkheid een natuurlijk nonchalant trekje. Soms een onwillekeurige beweging van schouders en armen. Of een draai van haar billen die haar jurkje dansend deed draaien, om haar benen winden en terugvallen. De zomer kroop met de avondlucht ongepast onder haar jurk, betastte haar borsten en frunnikte aan haar dijen. Ze wilde haar tepels voelen en richtte automatisch haar lijf. Alleen al door de gedachte verstrakten ze op een prettige manier. Een geheim cadeautje voor zichzelf. Maar eerlijk is eerlijk: het verlangen werd er alleen maar schrijnender door. Wat ze wilde waren geen wind maar sterke handen die niettemin trilden van verlangen. Naar haar en van de spanning van het moment. Ze wilde haar honger gereflecteerd zien in de honger van de man. Van man of vrouw, maar nu liever man. Rechtstreeks, ongecompliceerd. Kort en hevig. Alleen voor zichzelf. En dan tevreden en alleen naar huis om alles nog eens dunnetjes en grondig af te maken.

Niemand voldeed aan haar wensen. Onbeduidende mannen, geen opwindende vrouwen. Ze stelde hoge eisen, voelde zich een hongerige tijger. Ze was vanavond niets minder dan de koningin van haar eigen geile rijk. Haar prooi diende sterk te zijn. Getroffen door haar gestalte en bevangen door de geur van haar bereidwilligheid. Hij zou zich niet door een afwijzende houding laten tegenhouden. Het mannetjesdier, overvallen door zijn lust in haar. Onontkoombaar aangetrokken tot seks met haar. Aangetrokken door haar vocht en lust. Ze wilde hem strak en rillend van spanning voor zich zien. Ze wilde dat hij zijn opwinding onomwonden aan haar zou tonen. Op het moment dat hij haar zou grijpen en zij zich overgaf zou hij weten dat zij daartoe eerst haar toestemming had gegeven. Zonder welke niet !! Het was deze fantasie, deze situatie die haar deed kreunen en haar buik deed opgloeien. Ze rook avontuur. Het dampte met haar onzichtbare zweet rijkelijk uit haar lijf. Uiterlijk was er niets aan haar te zien. Behalve voor de ingewijde, en juist die ontbrak op dit feest dat al over zijn hoogtepunt heen was. Hij stond aan de bar. Zelfverzekerd en niet knap. Lang en groot.

Hij was helemaal niet haar type. Maar wel een kerel van een postuur dat enkele maten boven het hare uitstak. Redelijk macho maar niet dronken. Sterke verhalen maar beheerst. Haar tred was plotseling sluipend van karakter geworden. Ze cirkelde om hem heen terwijl terwijl ze hem vanaf een afstand opnam. Met haar blikken wilde ze zijn aandacht trekken. Een dwaas en doorgaans onvruchtbaar idee, dacht ze, maar toch ... Hij bestelde iets te drinken en zijn ogen gleden door de zaal.

Met zijn blik nam hij de hele zaal in zich op. Hij gleed langs en over haar heen. In een impuls had ze omlaag willen duiken. Maar ze stond -in haar idee- aan de grond genageld, naakt en kwetsbaar in zijn schootsveld. Hij gaf geen enkele sjoege en ze haalde opgelucht adem. Het moment brak de spanning en gelukkig vond ze enige afleiding. Ze kon enige woorden wisselen met iemand die per ongeluk tegen haar aan stootte en haar vervolgens aanbood iets te drinken te halen. Aldoor bleven haar ogen naar de lange man trekken. Hij praatte hard en scheen met zichzelf ingenomen. Ze verstond niets, wilde dat ook niet, maar lette op zijn fysiek en zijn uitdrukking. Ze wist niet of hij haar beviel of niet, maar ze voelde een niet te stuiten aantrekkingskracht. Ze werd nat, dat viel niet te ontkennen. Niet zoals daarvoor een beetje opgewonden, maar gewoon nat. Broekje klaar voor de wasmachine. Nu al. Ze nam afwezig het aangeboden drankje aan en wisselde enige automatische woorden met de onbekende gever. Toen hij opnieuw zijn blik door de zaal liet gaan was ze in gesprek, maar voelde zijn blikken op haar branden. Onzin, want hij gaf niet het minste teken en leek niet in het minst door haar aanwezigheid aangetrokken of afgeleid. De onbekende man met wie ze zich zonder enig gevoel onderhield haalde een tweede drankje. De man aan de bar wendde zijn belangstelling nu meer naar de diverse aanwezigen in de zaal. Tijd voor haar om zich schielijk terug te trekken in een meer afgelegen hoek van de zaal. Afgeschermd door de bezoekers en omgeven door een betrekkelijke stilte. Ze moest zich bekennen dat ze trilde van nervositeit en spanning. Dit was echt en geen fantasie. Wat was haar plan? Doen of niet doen?

"Hier ben je dus", zei hij terwijl hij vanuit het niets voor haar uit de grond oprees. Ook de vriendelijke heer stond nu bij haar. Met twee glazen in zijn hand. Uitdrukkingsloos zei ze: "Nu even niet" en hield haar ogen gefixeerd op de grote schaduw tegenover haar. Geen verklaring, geen uitleg, geen vragen. Ze kon geen kant op en haar tepels prikten als door spijkers bewerkt. Heel haar lichaam en geest lagen wagenwijd voor hem open. Ze zei niets. Hij ook niet. Minuten verstreken terwijl beiden de ander tot zich door lieten dringen. De drankjesman besefte zijn overbodigheid en droop af. Geen van beiden merkte dit op. Hij keek dwars door het belachelijk dunne jurkje en onooglijke niemendalletjes heen. De spanning in haar benen vanwege haar hakken werd ze als seksuele spanning in kuiten en bovenbenen gewaar. Haar -vanwege haar hakken- opgerichte lijf duwden haar borsten naar hem op. Het was nog niet gebeurd maar ze lagen al in zijn sterke mannenhanden. Zijn ogen behielden een onbewogen blik die door haar huid drong, dwars door haar zachte lijf kliefde tot midden in haar kut, waar hij bijkans explodeerde. Als hij bij haar zou binnendringen was dat enkel de uitdrukking van wat nu al plaatsvond. Hun lichamen spraken de meest intieme, tastende taal die er bestaat. Zij ontving hem, bestreed hem en hij neukte haar. Beiden voelden hun antennes maximaal opengevouwen om zelfs het geringste signaal op te vangen en alles te beleven. De uitstrekking van hun bewustzijn tot pijnlijk aan toe. Ze herwon zichzelf en zag dat ook hij zijn eerste spanning liet varen. Die was er dus wel geweest, bedacht ze met groeiend genoegen, en ze voelde dat hij de vrouw in haar reeds kende. Dit was het dus. Hij was het dus. Een lichaam om in te verdwijnen, in zijn greep te worden verpletterd, als door een trein te worden overreden, groter en machtiger dan zij. Nu nog hem temmen.

Hij lachte niet maar boog zich voorover tot zijn lippen bijna de hare raakten. "Laat dat" siste zij op het laatste moment. Hij veerde langzaam rechtop. Geen uitdrukking verried zijn gedachten. Zijn armen hingen langs zijn lijf. De handen ontspannen. Ze begon van hem te genieten. Dit was perfect. Haar ogen dwaalden uitvoerig over hem heen en bleven ongegeneerd rusten op plekken die ze voor zichzelf aangenaam vond. Het amuseerde hem kennelijk want het lichtflitsje in zijn ogen was er n teveel om het idee van onbewogenheid in stand te kunnen houden. "Ga om de hoek staan", zei hij kortweg. Nu haar ogen aan het duister waren gewend zag ze dat ze bij een wand stond die een aangrenzende ruimte aan het zicht onttrok. Hij wilde haar met een arm naar deze ruimte leiden. "Laat dat", siste ze weer en bleef staan waar ze was. Ook hij bleef bewegingloos staan. Geen seconde lieten hun blikken elkaar los. Het schoot door haar gedachten dat ze hier zo lang mogelijk van moest profiteren, want deze heerlijke spanning zou niet meer terugkomen en de tijd zou dit niet eindeloos toestaan. Ze draaide zich om in de wetenschap van al haar bevallige beweeglijkheid en het effect van haar wervelende kleding. Het groene jurkje leek in haar verbeelding volstrekt doorzichtig, haar schouderbandjes niet meer dan garenbandjes, en de satijnen stof die haar schatten opspanden achtte zij vol in het zicht. Ze liep dapper het duister binnen.

Haar lichaam draaide met een snelle maar bevallige zwaai naar hem om totdat haar rug tegen de wand steunde. Ze onderscheidde hem vlak tegenover haar als een fysiek aanwezige, levende en ademende schaduw tegen een donkere achtergrond. Te dichtbij om niet seksueel met hem te kunnen zijn. Ze herkende de impuls waarmee hij haar wilde omvatten. Voor de derde keer siste ze: "Laat dat". In de ongemakkelijke stilte die daarop volgde vroeg ze hem twee passen naar achter te gaan staan, en dan nog een stukje. Nu kon ze hem objectiever waarnemen. Ze kwam los van de wand en zwaaide enigszins met haar bovenlijf toen haar handen ver achter haar rug reikten. Hij volgde haar in elke kleine beweging en nam waar wat ze deed. De groene witte satijnen stof van haar behendig losgemaakte bh werd tussen de bandjes van het jurkje weggetrokken. Haar borsten vielen nu vrij in haar jurkje.
Met een geringe beweging liet ze haar kleinoden schommelen zodat lichaam en jurkje zich naar elkaar voegden. De bh viel na een minimale beweging op de grond. "Mijn broekje bewaar ik voor jou", zei ze. Ze hield hem echter direct tegen toen hij op haar af wilde lopen. "Doe je broek uit", waren de woorden die ze tot haar eigen verbazing uitsprak. "Alles", voegde ze er aan toe. Haar woorden leken voor hem een bevel. Hij toonde zich niet verrast maar volgde haar. "Trek je trui uit en maak je overhemd los ". Ze kreeg haar zin.
Het prikkelde haar meer dan ze kon zeggen dat hij werkelijk deed wat ze vroeg. In het schemerduister stond hij er nu enigszins verfomfaaid en dwaas bij. Maar ze ontwaarde in het openvallend overhemd de duistere vormen van bovenbenen en geslacht. Opwaarts gestrekt en, naar ze bedacht, vol stijf en gespannen zoals ook hij vol stijf en gespannen aan het raken was. Als hij haar neukte zou niet alleen zijn pik door haar worden opgenomen, maar zijn hele lijf, zijn hele wezen, samengebald in dat kromme zware gevaarte waar haar buik door gekliefd wilde worden. Vervolgens liet ze hem zijn benen ietwat uit elkaar plaatsen zodat hij stevig stond. "Trek je af", zei ze. Hij reageerde niet. "Trek je af. Doe het voor mij", vroeg ze op een zachtere toon. Hij was kennelijk niet van zins om op haar woorden in te gaan. "Toe", smeekte ze hem op heel zachte toon, "Doe het, doe het voor mij". Zijn rechterhand -hij was dus rechts- daalde naar zijn schaamstreek. Langzaam omvatte hij zijn paal en begon traag te masturberen. Alsof hij haar heel duidelijk wilde maken en wilde laten zien wat hij deed. "Ga er mee door", zei ze terwijl ze op hem toeliep. Ze legde haar hand op de masturberende beweging waardoor haar hand in zijn beweging werd meegnomen. "Doorgaan", was haar bevel: "doe het voor mij" terwijl ze haar hand om de zijne plooide. Haar huid raakte de stijfheid van zijn pik. Ze omsloot die met haar hand, nadat ze hem snel met speeksel bevochtigd had. Hij gleed soepel door haar hand heen en ze hoorde diep vanuit hem zijn eerste kreun komen. Ze had hem beet.


Ze beval hem om niet te stoppen terwijl ze haar wang tegen de zijne aandrukte. Daartoe moest ze wel erg hoog op haar tenen staan en voluit tegen hem aanleunen. Terwijl hij door masturbeerde zei ze zacht in zijn oor: "Ik geil op je schat, en straks mag je me hebben. Helemaal. Strakjes straks. Maar stel het even uit voor mij, ik wil het". Ze liet de volle druk van haar lijf een tijdje tegen hem aanrusten. Haar linkerhand reikte naar zijn lippen. Hij kuste hem. "Spuug", beval ze. Met zijn speeksel in haar hand legde ze hem op de trage trekkende beweging en voelde zijn lul gladjes door haar greep heen schuiven. Weer richtte ze haar mond tot bij zijn oor. "Ik heb voor jou een mooi satijnen broekje gekocht, voel maar, je maakt me nat." Zijn opwinding begon nu bijna krakende vormen aan te nemen. Maar hij deed wat ze vroeg terwijl hij zich bleef aftrekken. Met zijn vrije hand trok hij haar jurkje zover omhoog dat hij bij haar bovenbenen kon komen. Even, heel even maar, onderzocht hij hongerig waar hij was en hoe zij voelde. Hij merkte de breedte van haar schaambeen en begreep de ruimte voor hem. Zijn hand kromde zich en volgde de lijnen van haar onderlijf. Hij streelde haar met een zachtheid die ze niet had verwacht. Ze voelde hoe hij haar goed deed met zijn snelle vaardige vingers en zijn onderzoekingen waarvan hij moest weten dat een vrouw dat lekker vindt. Hij zei niets en bleef traag en wellustig over de satijnen stof heen bewegen. "Doe het uit", was haar onmogelijke opdracht, die slechts werd ingegeven door haar stijgende wellust. Ze had het nog niet gezegd of de restanten van een kostbaar broekje lagen op de grond en was zijn hand terug. Nu op ruwe wijze op haar naakte kut. Hij greep haar krachtig en duwde een of meer vingers recht in haar. Hij wist waar hij moest zijn en zou haar zo kunnen optillen, uiteenscheuren, verkrachten "LOS", beval ze.

Ze maakte zich van hem los. Na op adem te zijn gekomen liep ze om hem heen en bewonderde hem. "Je maakt me geil" vertrouwde ze hem toe. "Je hebt gevoeld hoe heet je me maakt, en straks mag je alles, maar nu nog niet". Weer liep ze om hem heen en bleef achter hem staan; drukte zich met buik borsten en hoofd tegen zijn lijf aan. Dat hij lekker rook bevestigde dat ze hem wilde. Haar armen verdwenen onder zijn hemd, kropen omhoog en bevoelden zijn lijf. Ze vonden de kleine rubberen spitsen van zijn tepels. Ze krabbelde er met haar nagels overheen wat hem een dierlijke grom ontlokte. "Goed zo, laat je maar horen, ik wil je voelen en horen" zei ze ademloos. Vervolgens probeerde ze hem op zijn tepels pijn te doen en vergiste zich zoals altijd in de kracht die er voor nodig is om de man daar te bereiken. Met toenemende spanning plantte ze haar nagels in zijn gevoelige huid. Raar dat dit bij een man zo gevoelig is daht ze, en bleef meer en meer kracht zetten. Nu ging het hem werkelijk pijn doen, werd de grens van het opwindende en het pijnlijke bereikt. "Houd het nog even vol" zei ze met warme uitnodigende stem. "Voel het in je pik wat ik doe. Voor mij". En ja - ze kon nog verder haar nagels in hem drukken. Alsof ze hem open wilde krabben, openscheuren. Ze wist uit ervaring dat de pijn in zijn tepels hem geweldig naar een orgasme zouden voeren. Ze verbood hem te komen terwijl zij de lichamelijke aandrang opvoerde. "Hou vol, doe het voor mij toe nou, voor mij !!" Het geluid dat over zijn lippen kwam betekende dat hij zijn lijf in toenemende mate ervaarde als een vat vol heftig gevoel.

Het was tijd. Ze verlangde dat hij op de grond ging liggen en hij gehoorzaamde. Met het zweet op lijf en voorhoofd. Diep ademend en volstrekt opgevoerd. Hij kon niet meer anders dan opgaan in een orgasme. Ze kroop in slechts haar jurkje over zijn benen naar zijn geslacht. Omvatte hem uitvoerig met handen en lippen en op zo zacht mogelijke wijze. Ze streelde hem en liet haar woorden uit haar stromen. Ze vertelde hem dat ze zijn pik prachtig vond. Vorm complexiteit gevoeligheid mannelijkheid stijfheid. Ze zorgde ervoor dat ze de huid bleef bewegen zodat hij op het randje van komen zou blijven. Als hij inzakte likte ze plagend langs het gevoelige randje van de eikel, waardoor hij het bijkans uitschreeuwde van aangespannen, bijna te pijnlijk gevoel. Een aangestreken maar te gespannen snaar. Ze zag elke keer als haar hand hem raakte dat de eikel tot glimmens toe verstrakte en zijn lul zich met een schokje ophief. Hij mocht niet spuiten. Maar ze zag zijn niet te houden geilheid, zijn gespannenheid, zijn groeiende wanhoop. Ze wist hoe het jurkje erotiserend werkte, veel sterker dan de pure naaktheid van haar kut. Ze verplaatste zich achterwaarts en ging ter hoogte van zijn voeten boven hem staan. Houd jezelf stijf, was haar achteloze bevel en liet hem naar haar kijken. Ik wil dat je me wilt. Dat was de cruciale zin. Op het juiste moment gleden deze woorden over haar lippen. "Ik wil dat je me wilt". Ze zag hem verstrakken. Het was tijd.

Ze liep op hem toe en zag zijn lust in haar, zijn absolute noodzaak haar te bezitten en zijn hele ziel zich in haar te legen. Bijna mocht hij dat, ze was klaar voor hem. Maar eerst moest hij klaar voor haar zijn. Wijdbeens liep ze op zijn hoofd toe, haar benen ter weerszijden van zijn lichaam. Ze liep zover door dat hij in haar jurkje kon kijken maar net niet helemaal. "Laat jezelf maar los heerlijke man van me" zei ze met het intieme velours van een minnares, en liet zich zakken. Haar jurkje viel losjes om haar knien en zijn heupen. Ze voelde zijn erectie langs de binnenkant van een dij omhoog glijden. Ze stuurde haar lichaam zo dat de eikel de opening van haar grot vond. Ze was zo heet en wilde die in haar grot gebundelde hitte op de koude eikel van zijn pik branden. Hij kreunde diep en hard. Dat was voor haar het sein om zich met het volle gewicht op hem te laten zakken. Haar hete kut spietste zich op zijn koude staaf. Zowel deze daad als zijn lust verzengden haar buik. Hij schreeuwde onbeheerst, op het gevaar af dat het in de zaal werd gehoord. Snel legde zij zich voluit op hem met een vinger op zijn lippen en beval hem fluisterend maar indringend om nog niet te komen, zich te beheersen. Toen dat leek te kunnen richtte ze zich pas weer op en trok het jurkje met een grote beweging over haar hoofd. Ze wist hoe mooi in die houding een rechtopzittende vrouw voor een man is. Een koningin: zijn koningin. Ze boog zich voorver waardoor haar borsten als volle druppels naar hem afhingen. Ze maakte het laatste knoopje van zijn overhemd los en hielp hem om enigszins onhandig zijn hemd uit te trekken. "Jij bent het die me mag hebben" zei ze en krampte haar kut om hem heen. Ze voelde zijn lijf schokken en vroeg hem haar aan te raken. Hij dronk haar met zijn handen in als een dorsteling in de woestijn na weken ontbering in water zwelgt. Ze legde zich languit op hem, huid op huid, huid in huid, beweging in beweging en kuste hem zoals een vrouw een man kust. Hij ging in haar op als druppels in de oceaan en kliefde haar als een mes door zachte boter.

Straks, nog voor hij zou komen, maar na haar orgasmen die nu al als aanrollende golven haar overspoelden in pogingen haar passie te bevredigden, zouden zij beiden opstaan. Zou zij zich voor hem vooroverbuigen met haar kont ver naar hem opgeheven. Hem uitnodigen om zonder rekening met haar te houden haar te neuken, haar hard te neuken, als man. Zodoende zichzelf te zoeken, zichzelf te vinden en in haar te spuiten. Als man die een vrouw neemt. Onder haar uitnodiging en aansporing als dat nodig zou zijn. Zijn lust en begeerte opgewekt door haar lust en begeerte. Zijn weg in haar te zoeken omdat zij voor hem was. Zonder overwegingen en nadenken. Ze wist dat uiteindelijk een grote grondzee door zijn bekken zou schuren op weg naar een allesomvattende emotie. Waarbij hij zich definitief in haar zou verliezen. Dit zou zo gebeuren. Ze sidderde van dit overweldigende gevoel. Het gevoel van macht ?


Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners