Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Tessie deel 11 - De veemarkt - 10965 keer gelezen
Na een rit van ongeveer een half uur over waarschijnlijk een grotere weg, redenze langzaam over een hobbelweggetje. De beide meisjes konden met moeite ophanden en voeten blijven staan. Gelukkig zat hun tuig vast aan het plafond vande veewagen, anders waren ze beslist door hun benen en armen gezakt. Even laterstopte de combinatie. Ze hoorden hoe de deuren van de auto opengingen en tweepaar voetstappen stierven langzaam weg over het grind.Even later hoorden ze opnieuw voetstappen van meerdere personen. Uit degesprekken konden ze flarden opvangen, regelmatig kwamen de woorden merrie enhengst terug.Ik geloof dat we echt op de veemarkt terechtkomen, Tes, zei Evelien. Zo te horenworden we zodadelijk door de boeren gekeurd en per opbod verkocht, ging zeverder.Tessie rilde, ik weet niet wat ons te wachten staat, maar ik hoop dat we bijelkaar kunnen blijven, want ik weet niet of ik alles wel verdragen kan, wanneerik alleen bij een meester ben, zei ze zachtjes.Kop op, meid, het kan niet veel erger worden als wat we de afgelopen nachtmeegemaakt hebben. Ik ben geloof ik compleet opgerekt en toen jouw vader mijvanmiddag controleerde in mijn vagina en anus vond ik het best lekker, zeiEvelien.De laadklep ging open en beide meisjes voelde de koude avondwind tegen hunnaakte billen.Zo, dat ziet er niet slecht uit, twee mooie merries, klaar om bereden te worden,hoorden ze een van de mannen zeggen. De kettingen aan het plafond werdenlosgemaakt en de meisjes moesten achteruit van de laadklep af stappen. Tessie’svader ging tussen hen instaan en nam de beide meisjes bij hun leidsel en dwongde hem te volgen. Op handen en voeten, gelijk een paard, volgden de meisjes.Tijdens het lopen hadden de overige mannen een goed uitzicht op de naakteachterwerken van de merrie’s, waarbij de staarten mee bewogen met de passen dieze maakten.Tessie hoorde hoe een van de mannen over hen sprak, moet je eens kijken wat eentepels die linkse heeft, die moet nodig eens gezoogd worden en die kut van dierechtse dan, sprak een ander, volgens mij past daar de penis van Herman goed in.Ik hoop dat we ze voordat de veiling begint, nog eens mogen testen, lijkt melekker, z’n jong, weinig bereden merrie.Ze huiverde, maar toch voelde ze haar kut nat worden. Het deed haar toch weliets, als ze de mannen zo over haar hoorde praten, ze voelde trots. Ze beslootdan ook er het beste van te maken en te genieten en rechtte haar rug en staptefier verder over het grind.Het gebouw waar ze naar toe liepen, bleek een oude boerderij te zijn. De meisjeswerden door Tessie’s vader de gang in geleid en moesten verder lopen naar eenkleine verhoging in een grote kamer. Op deze verhoging stonden een vijftalhekken langs elkaar met ertussen telkens een opening van circa een halve meter.In veehoudertermen noemde men deze boxen. Tessie moest in de eerste opening gaanstaan, Evelien in de derde. Het leidsel werd tegen de achterwand vastgemaakt aaneen ring. Ze stonden dus nu met hun hoofd in de richting van de wand, terwijlhun achterwerk richting zaal stond.Tessie keek naar rechts en zag Evelien twee boxen verderop staan. Ook zij wasmet haar leidsel aan de achtwand vastgemaakt.Even later voelde Tessie dat de ketting die haar enkels verbond losgemaakt werd,maar tegelijkertijd werden twee nieuwe kettingen vanuit de zijkanten van de boxaan haar enkels vastgezet. Ze moest haar voeten ongeveer een halve meter uiteenzetten. Het was dus op deze wijze onmogelijk om zich te verplaatsen, met haarhoofd zat ze namelijk vast aan de achterwand. Toen Tessie weer naar Evelienkeek, zag ze dat ook bij haar de enkels losgemaakt waren en haar benen ietsgespreid aan de beide zijden van de box stonden vastgemaakt.De verlichting op het podium werd langzaam gedimd. Plotsklaps werd er eenspotlamp ontstoken en deze werd gericht op het achterwerk van Tessie, Hetzelfdegebeurt met een tweede spotlamp, doch deze werd gericht op het achterwerk vanEvelien.Zo Tes, daar staan we dan, voor de zaal zichtbaar met ons blote gat, sprakEvelien.Nou, ik voel me behoorlijk opgelaten, antwoordde Tessie. Anders ik wel, zeiEvelien. Ik ben benieuwd wat er verder gebeurt.Na enkele ogenblikken werd er opnieuw een als merrie geklede slavin het podiumop geleid en tussen de beide meisjes in de lege box geplaatst. Ook bij dezemerrie werd dezelfde behandeling toegepast, het leidsel werd aan de achterwandvastgemaakt en de benen werden vastgemaakt aan de zijkanten van de box. Ook zijkreeg een spotlamp op haar naakte achterwerk.Twee mannen kwamen aandragen met een ijzeren staaf met daaraan vijf haken. Destaaf werd dwars over de boxen gelegd en lag nu recht boven de ruggen van demeisjes. Hierna werden de meisjes met een ketting vanuit hun tuig om hun rug aande haken van staaf gemaakt en konden hierdoor dus niet meer hun rug latenzakken.Op deze wijze stonden de meisjes dus kompleet weerloos, hun voeten warengespreid vastgemaakt aan de zijkanten van de boxen, hun hoofd was met hetleidsel aan de voorzijde vastgezet en vanuit hun rug waren de naar bovenvastgebonden.Er werd muziek gestart. Tessie herkende de muziek niet direct, maar even laterwist ze het. Het was de Bolero. Vanuit het publiek werd instemmend gereageerdgeklap op de muziek.Een stem die de muziek overstemde klonk. Het was blijkbaar de veilingmeester.Heren, voor wie de regels niet kent, zal ik ze even duidelijk maken:• Deze drie merrie’s zijn niet te koop, slechts te huur voor 2 x 24 uur.• Zoals gebruikelijk bij een veiling geschiedt een en ander bij opbod.• Betaling dient contant of met creditcard te worden voldaan.• Met de eigenaren van deze merrie’s is de afspraak gemaakt, dat zij vollediggebruikt mogen worden, met dien verstande dat een en andere naar alleredelijkheid voor de leeftijd van de merrie’s dient te zijn. Alle drie zijn het1e jaars in opleiding. Hun openingen zijn dus nog niet tot alles in staat en erwordt verzocht de volgende maxima aan te houden, te weten voor de vagina 20cm,diameter 5cm, voor de anus 23cm, diameter 4cm en voor de mond als pompdiepte15cm, diameter 7cm. Hogere lengtes en diameters zal voor de merrie’s leiden totbeschadigingen, wat in de toekomst tot uitval kan leiden.• De merrie’s dienen minimaal drie maaltijden per dag te krijgen tijdens hunverblijf bij de huurder.• De merrie’s blijven in de box staan, totdat ze alle drie hun bestemming hebbengevonden. Vanaf dat moment mogen de kopers ze in gebruik nemen.• Na afloop van de huurperiode dienen ze ongeschonden teruggeleverd te worden inde gebruikelijke verpakking. Deze kan aan TPG-post aangeboden worden, welke zalzorgen dat een en ander op de juiste plaats bezorgd wordt.We beginnen nu met de merrie die in het midden staat.Deze is afkomstig van stal “Neuk je rot”. Ze heeft de meeste proeven met vervedoorstaan en wordt vandaag voor de eerste keer ingezet. Haar naam is Monique.Monique haar kut is keurig geschoren, de anus is gespoeld en ze heeft dorst. Omdeze te lessen wil Monique zodadelijk eerst oraal genomen worden. Monique is182cm groot, heeft een schofthoogte van 87cm, haar borsten hebben cup C-D. Destevigheidgraad hiervan is hoog te noemen. Een schudproef is niet noodzakelijk.Wie biedt.Uit de zaal kwamen langzaam de geboden bedragen. Van € 20,- liep het langzaam opnaar € 55,-. Bij dit bedrag bleef het steken.De veilingmeester hamerde dan ook af op € 55,- en verkocht Monique voor ditbedrag aan een grote, zwarte neger.Tessie keek voorzichtig naar het meisje langs haar. Ze zag hoe het meisjezachtjes huilde. Duidelijk was deze bang voor wat er zou gebeuren.Dan nu object nummer 2. Afkomstig uit de stal van Fred en Hans. Ook deze isvandaag voor het eerst. Evelien heeft al meerdere gebruikers in haar kut gehad,maar tot echte vriendschap is het nog niet gekomen. Allen van haar eigenleeftijd. Qua maten dus nietszeggend. Haar maten zijn lengte 177cm, schofthoogte 80cm. Borsten maat C met grote stevige tepels, klaar om gezogen teworden.Wie biedt?Al snel ging het bedrag richting de € 50,- en even later hamerde deveilingmeester Evelien af voor € 62,-. Evelien werd gekocht door een kleine,dikke man met zwart haar.En dan nu het object nummer 3. Eveneens afkomstig uit de stal van Fred en Hansen ook zij is voor het eerst hier onze gast. Volgens haar eigenaren is Tessienaar onze maatstaven nog een maagdelijke merrie. Ze is weliswaar voorbereid ophaar toekomstige leven, maar heeft nog geen vriendje gehad, waaraan ze haaropeningen heeft gegeven. Haar maten zijn lengte 182cm, schofthoogte 82cm.Borsten maat B-C met kleine puntige tepeltjes. Ook deze zien er vrij maagdelijkuit.Wie biedt?Tessie schrok van het kabaal uit de zaal. Er was duidelijk een enormebelangstelling voor haar. Al snel hoorde ze bedragen noemen van meer dan €100,-. Even later werd zijn tenslotte geveild voor een bedrag van € 134,-. Zekon niet goed zien wie de koper was, maar het was een slanke, blonde jongeman.Dan wil ik nu de gastheer bedanken, sprak de veilingmeester. Wie nog graag ietswil drinken kan aan de bar zijn consumptie halen. De merrie’s zullen zodadelijkdoor hun meesters uit de boxen worden gehaald, hun tuigwerk en overige kledingzal door hun meester verwijdert worden, zodat de overdracht van volledig naakteslavinnen kan geschieden.Aldus geschiedde en even later stond Tessie een beetje stram van het op handenen voeten staan langs Evelien en Monique.Monique was een stevige meid. Ze had korte blonde haren, stevige schouders eneen mooi gevormde taille. Haar borsten stonden fier vooruit en ze was nietvolledig geschoren. Er stond nog een heel klein streepje schaamhaar boven haarkut. Monique zag dat Tessie er naar keek. Mooi hč, zei ze, heeft mijn meestervanochtend nog bijgeschoren, nadat hij besloten had mij te gaan verkopen.Tessie keek naar Evelien. Ook deze had duidelijk moeite met het rechtop staan.Evelien stond met haar borsten en kut precies in het licht van een van despotlampen. Mooi om te zien. Tessie voelde haar kut nat worden. Evelien lachtenaar haar. Ik geloof dat het nu gaat gebeuren, Tes, we moeten er nu echt aangeloven. Ik hoop dat de mijne er wat van kan, want ik wil toch echt wel eens eenkeer een echte lul proeven. Al die vibrators en andere surrogaatlullen vind ikniet echt het optimum. Ik ben er klaar voor, sprak ze.Toen kwam de grote neger het podium op, nam de hand van Monique, kuste deze envroeg haar of ze wilde volgen. Met alle plezier, antwoordde deze. Ik ben perslot van rekening je eigendom voor 48 uur.Ook de kleine man die op Evelien het hoogste bod had uitgebracht kwam het podiumop, nam eveneens haar hand, kuste deze en vroeg haar of ze er klaar voor was. Ikweet niet waarvoor, maar daar ik uw eigendom ben, zal ik alles doen wat U vanmij vraagt, heer, antwoordde Evelien netjes en volgde de man van het podium af.Tessie werd zenuwachtig. Wie was nu haar koper. Ze zag de slanke jongeman hetpodium op komen. Door het felle licht wat op haar gericht stond, kon ze zijngezicht niet zien. De jongman nam ook haar hand, kuste deze en keek haar toenvan korte afstand aan. Tessie schrok. Het was Maarten, haar date van afgelopenzondagavond. Sta mij toe uw heer te zijn, sprak Maarten. Tessie wist niet hoe zehet had, zij stond hier als merrie, slavin voor haar leven tegenover haar datevan afgelopen weekeinde, waarmee ze trouwens een afspraak had gemaakt voorzaterdagavond. Ze voelde zich langzaam wegzakken, het werd zwart voor haar ogen.Wordt vervolgd.


Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners