Stuur ons je verhaal op, klik hier !!!!!!


Klik hier voor meer webcams !!

Tessie deel 9 - Het vervolg van de behandeling in de kelder - 12600 keer gelezen
Toen Tessie weer bijkwam, zag ze Evelien in de kooi liggen. Tessie voelde detwee vibrators nog in haar kut en anus zitten. Ze bewogen niet meer, misschienwaren de batterijen leeg. Ze had pijn in haar rug, waarschijnlijk kwam ditdoordat de ketting aan het plafond haar buik en onderlichaam omhoog trok. Ze lagals het ware met een holle rug. Zachtjes riep ze Evelien.Deze opende haar ogen langzaam en keek om zich heen. Ze zag opeens dat Tessiebijgekomen was en haar riep. Ze draaide zich om in haar kooi, zodat ze nu ophanden en knieŽn zat en keek naar Tessie. Hoe is het Tes, vroeg Evelien.Ik heb pijn in mijn rug, waarschijnlijk door die ketting maar verder gaat hetwel. Weet jij wat er met mij gebeurd is? Ik voel dat de vibrators nog in mijnkut en anus zitten, maar volgens mij ben ik flauwgevallen, sprak TessieMijn moeder heeft jou de vibrators erin geduwd, dat weet je nog wel, tijdens debehandeling ben je van je stokje gegaan. Je moeder vertelde mij, dat onze kut enanus minimaal een bierflesje moeten kunnen verdragen en dat de behandeling vanzojuist hierover de eerste is. Afhankelijk van hoe snel het flesje past, zullenze met de verdere behandeling beginnen. Ik ben na jou aan de beurt, maar ik weetniet wanneer ze terugkomen, ik ben in slaap gevallen geloof ik, verteldeEvelien.Stil Evelien, ik haar iemand aankomen, fluisterde Tessie.De deur van de kelder ging open en de beide meesteressen kwamen binnen.We zullen eens kijken hoe het met die kut van Tessie is, sprak de moeder vanEvelien terwijl ze naar Tessie liep. Blijkbaar zijn die batterijen niet goedopgeladen geweest, want ze staan allebei stil, zei ze. Ik zal ze er maaruithalen. Ze stak twee vingers langs de vibrator in de kut van Tessie en begonmet de vibrator te draaien. Onmiddellijk reageerde Tessie. Ze voelde de vibratorin haar lichaam en het leek wel of ze explodeerde. Haar kutsappen spoten eruit.Klaarblijkelijk had de behandeling haar behoorlijk opgefokt, want ze bleefvloeien.Jouw dochter kan er wat van, het lijkt wel of ze ligt te pissen, sprak de moedervan Evelien.Haal die dingen er dan ook uit en geef haar nu eens wat rust, we moeten het ooklangzaam opbouwen, anders worden die meiden nooit eens rustig. Wat moeten onzemeesters er niet van zeggen, wanneer ze al bij de eerste aanraking tot eenorgasme komen, antwoordde Tessieís moeder.De beide vibrators werden uit haar kut en anus getrokken en de ketting werdlangzaam gevierd. Tessie voelde de pijn in haar rug, maar ook voelde ze zichleeg. Ongemerkt hadden de vibrators haar toch goed gedaan. Nu had ze een raargevoel in haar onderbuik, net of haar kut en anus openstonden.Tessieís moeder liep naar haar voeten en keek nu vanuit haar voeten naar de kutvan Tessie. Nou, zei ze, die staat al behoorlijk open, niet gek voor eenbeginneling. Kom we verwisselen die twee van plaats, dan kan die jou ook eensvoelen wat het is om gevuld te worden.Tessie werd verder losgemaakt en langzaam stond ze op. Ze was behoorlijkdraaierig.Op je knieŽn zitten en wachten, sprak de moeder van Evelien.Evelien werd door Tessieís moeder uit de kooi geholpen en moest op handen envoeten naar de tafel kruipen. De beide meisjes keken elkaar even aan. Tessie zagde bange ogen van Evelien. Zonder zich te bedenken kuste ze Evelien vol op demond. Rustig maar, ik ben bij je, sprak ze.Tessie moest nu naar de kooi kruipen en werd erin geleid. De deur ging op slot.Evelien werd door Tessieís moeder op de tafel gedirigeerd en op dezelfde wijzeals Tessie vastgelegd. Ook bij haar werd de buik omhoog getakeld.Ze heeft een mooie kut, zei Tessieís moeder. Moeten we maar eens goed onderhanden nemen. Ze nam uit de kast twee nieuwe vibrators en liet deze aan Evelienzien. Tessie zag dat ze groter en dikker waren als die bij haar gebruikt waren.Evelien keek met bange ogen, maar zei niets.Ik ga deze bij je inbrengen, wat er volgt heb je al gezien. Ik wens je veelsucces, sprak Tessieís moeder.Zonder op antwoord te wachten propte ze de korte dikke in de anus van Evelien enstak de lange in haar kut. Evelien sidderde door haar hele lichaam. Beidevibrators werden aangezet en Tessie zag het lichaam van Evelien trillen. Ook zagze even later dat het hoofd van Evelien omdraaide. Klaarblijkelijk was ookEvelien van haar stokje gegaan door de intense pijn die de twee vibrators samenveroorzaakte. Toen Tessie terug dacht aan het moment waarop dit straks bijhaarzelf gebeurde, kreeg ze spontaan een orgasme. Haar buik begon te trillen enze begon over haar hele lichaam te schokken. Met haar handen streelde ze haarborsten, heerlijk was dat, met haar linkerhand ging ze naar de plek waar normaalhaar poesje zat en daalde verder af naar haar klitje. Oei, wat was het daargevoelig. Het leek wel of haar huid daar verbrand was. Voorzichtig wreef Tessieverder over haar gewezen poesje. Ze voelde enkele stoppeltjes, de haartjes warendus toch al weer iets gegroeid. Tessie voelde verder tussen haar kut en anus in.Hier deed de huid behoorlijk pijn, maar stoppeltjes waren niet te voelen.Blijkbaar had de behandeling met de ijzeren staven en de stroomstoten zínuitwerking niet gemist. Alle haartjes waren weg. Ze zou hier dus waarschijnlijkvoorgoed kaal blijven. De eerste duidelijke kenmerken van een slavin, eenvolledig kaal onderlichaam, waren dus aangebracht. Als ze al terug wilde, iederekenner (meester) zou herkennen dat ze begonnen was aan haar opleiding totslavin. In het boek van díO had ze gelezen wat er met twijfelaars gebeurde. Dezekregen altijd de meest klote taken, werden door slaven misbruikt en dienden maarvoor een ding, het zoveel mogelijk erin lozen van sperma. Meestal lagen deze aaneen ketting vastgeketend en kwamen niet of nauwelijks in de buitenlucht. Hunvoedsel en drank moesten ze voornamelijk zien te vergaren door bedelen bij hungebruikers. Sommige misbruikten dit weer door hen alleen droog brood te geven endan dit te beleggen met hun uitwerpselen en of te larderen met een portiesperma. Een dergelijke slavin wilde Tessie absoluut niet worden.Zij wilde graag, net als haar moeder, gewaardeerd worden door haar meester, somsde vrijheid hebben om te gaan winkelen of met vriendinnen te gaan stappen.Natuurlijk mocht haar meester beslissen over hoe en wanneer hij haar wildegebruiken, dat was voor haar wel duidelijk geworden. Haar hand ging verder envoelde haar openstaande anus. De rand eromheen was sterk opgezwollen voelde ze,ze had het idee dat hij iets openstond. Toen ze probeerde kon ze eenvoudig haarwijsvinger in haar anus steken, zonder enige weerstand. Blijkbaar stond haaranus nog open na de behandeling van zojuist. Ze probeerde haar kringspier tespannen en voelde beweging rondom haar wijsvinger. Langzaam voelde ze, dat haarvinger strakker in haar anus kwam te zitten. Er zat dus beweging in. Ze trokhaar vinger terug en voelde aan haar kutje. Ook hier leek het erop of ditopenstond. Haar vinger schoot er zo in, ze probeerde haar ringvinger erbij enook dit ging zonder problemen. Ook nu probeerde ze de spieren in haar kut tespannen en langzaam kwam er enige beweging in. Ook kwam haar gevoel terug inhaar kut, ze voelde haar vingers nu en streek langzaam over haar klitje.Heerlijk, even later begon ze heftig te schokken en spoten haar sappen uit haarkut. Ze kwam heerlijk klaar en zakte genoegzaam achterover.Terwijl ze daar op de betonnen vloer lag, keek ze naar Evelien. Tessie wasEvelien helemaal vergeten toen ze zo met zichzelf bezig was. Duidelijk waszichtbaar dat de beide vibrators nog werkten, het onderlichaam van Evelienschokte nog steeds. De ogen van Evelien waren nog steeds gesloten. Zachtjes riepze Evelien.Even later opende Evelien haar ogen.Hoe is het met je, vroeg Tessie. Stom van haar, Evelien kon niet praten door debal in haar mond. Ze moest alleen vragen stellen die met Ja of Nee beantwoordkonden worden dacht ze. Knipper maar 1 keer met je ogen als ja wilt zeggen ensluit je ogen voor een paar seconden als je nee bedoelt.Hoe voel je je, goed?Evelien knipperde een keer met haar ogen. Ja dus.Doet het pijn?Evelien sloot haar ogen. Nee dus.Is het lekker?Evelien knipperde een keer met haar ogen. Ja dus.Na een hele tijd, het leek volgens haar wel uren kwamen hun meesteressen weerterug. Ze lieten de ketting waarmee Evelien aan het plafond hing zakken enbevrijdde haar van de riemen. De beide vibrators werden eruit getrokken. Evelienmoest van de tafel af klimmen en werd naar de kooi geleid. De kooi werd geopenden Evelien moest ook in de kooi kruipen. Tessie zag dat ze moe was. Volgens haarhad de behandeling van Evelien ook langer geduurd.We laten jullie nu alleen totdat onze meesters komen, deze zullen verderbeslissen wat met jullie gebeurt. We zullen jullie zodadelijk wat te etenbrengen, want het duurt nog wel even voordat jullie meesters er zijn.Even later kwam Evelien's moeder terug met twee metalen voederbakken die normaalvoor honden worden gebruikt. Deze werden in de hoek van de kooi tussen detralies doorgeschoven. In de ene zat water, in de andere stukjes brood vermengdmet blokjes aardappelen en boontjes. Zo dit is voor jullie samen, dus nietvechten en netjes samen delen.Tot slot stak ze nog een plaid door de tralies. Voor als jullie het koudkrijgen.Toen Evelien's moeder weg was, begon Evelien te huilen. We zijn toch geenbeesten, snikte ze. Rustig maar, zei Tessie, dit hoort bij onze behandeling, wemoeten leren alles te slikken van onze meesters. Dus ook dit hoort bij onzegehoorzaamheid. Kom we eten alles netjes op, anders wordt het nog kouder dan hetal is. Ze nam een stukje aardappel en stak dit bij Evelien in de mond. Evelienhield op met snikken en proefde. Even later zaten ze samen in kleermakerszit omde voederbak en aten alles op. Ook dronken ze nog de helft van het water op envoelde zich een stuk beter.Ik krijg het koud, zei Evelien. Kom maar lekker tegen mij aan liggen, dan kunnenwe elkaar warm houden. Dan doen we de deken over ons heen en hebben het meesteaan de warmte van elkaar. Hoe is het met je kut en anus ondertussen. De mijnezijn weer redelijk dicht gegaan in de tijd dat jij op de tafel lag. Evelien gingmet haar hand tussen haar benen en voelde hoe haar anus nog iets open stond enhaar kut een behoorlijk gat was. Het gaat wel, zei ze. Je moet proberen jekringspier en je spieren in je kut aan te spannen, dan gaat het vanzelf beter,zei Tessie. Na enkele minuten melde Evelien dat haar anus weer dicht was en haarkutgaatje behoorlijk kleiner was geworden. Ondertussen had ze over de huideromheen gevoeld en ook zij kwam tot de conclusie dat tussen haar anus en kutgeen haartjes meer zaten. Terug kunnen we niet meer sprak ze, ieder kenner zalaan deze kale plek tussen anus en kut zien dat wij begonnen zijn met deopleiding tot slavin. Ik wil ook niet terug.Wordt vervolgd


Copyright © www.oops.nl
----oops.nl----
Home
Sexverhalen
Hetero
Eerste keer
Homo
Lesbisch
Plassex
Tieners
SM
Groepsex
Overspel
Familie
Bisex
Overige
Partners